L’Ajuntament de Sueca i Caixa Popular signen un nou conveni per a ajudar als col·lectius més afectats per la crisi sanitària

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, en nom de l’Ajuntament, i la directora de l’Assessoria Jurídica de Caixa Popular, Isabel Montero, han signat un nou conveni de col·laboració mitjançant el qual “es facilitaran noves línies de finançament, amb condicions més favorables, als diferents col·lectius que s’han vist afectats en major mesura per la crisi sanitària. Les línies de finançament d’ajuda seran de dos tipus, segons vagen destinades a empreses, autònoms i comerços, o a comissions falleres i associacions”, ha explicat la directora de l’oficina de Caixa Popular a Sueca, Lorena González. 

El nostre objectiu primordial és minorar, d’alguna manera, els efectes causats per esta situació tan atípica com inesperada, i impulsar l’activitat econòmica local”, ha assenyalat el regidor responsable de l’Agència de Desenvolupament Local, ADL, Joan Carles Vázquez. “Des de la Regidoria de Comerç hem treballat molt també perquè este  conveni es fera realitat a fi d’ajudar a totes les persones que ho necessiten perquè han tingut els seus negocis tancats i, per tant, pèrdues importants. L’Ajuntament ha treballat   intentant que se’ls facilitaren uns crèdits més favorables i així continuarem, com estem fent, amb l’objectiu que els nostres comerços i autònoms puguen disposar de totes les ajudes possibles”, ha explicat la regidora de Comerç, Manoli Egea. 

Pel que fa a les línies per a empreses, autònoms i comerços, s’oferiran: crèdits destinats a cobrir necessitats de liquiditat derivades de la crisi sanitària; i préstecs personals destinats a fer front a la falta d’ingressos i a la reducció de les tensions de liquiditat per l’allargament dels terminis de cobrament, l’alentiment de les vendes o qualsevol altra conseqüència derivada de la crisi.

Respecte a les línies per a comissions falleres o associacions, se’ls oferirà: crèdits per a avançar el cobrament de subvencions i ajudes que tinguen concedides per qualsevol administració, així com per a oferir liquiditat per a poder pagar els serveis que ja tingueren contractats (per a això han de domiciliar l’import a cobrar en Caixa Popular); i préstecs personals destinats a les comissions falleres per l’import a cobrar de subvencions o ajudes que els haja pogut concedir alguna institució pública per al pagament de monuments. També s’oferirà liquiditat a associacions afectades per la crisi sanitària, per al pagament de serveis que ja tingueren contractats (hauran de domiciliar l’import a cobrar en Caixa Popular). 

Tots estos col·lectius que estiguen interessats en qualsevol de les mesures exposades, hauran de presentar, a través de la Seu Electrònica o Registre de l’Ajuntament (amb cita prèvia), una sol·licitud acompanyada d’un informe en el qual s’explique el motiu pel qual se sol·licita el finançament. Una vegada revisat pel departament d’ADL de l’Ajuntament, es podrà sol·licitar als interessats aquella documentació i dades complementàries que s’estimen oportunes, per a la seua valoració i trasllat a Caixa Popular, que serà qui aprovarà, denegarà o proposarà modificacions sobre la proposta presentada, d’acord amb els criteris que tinga l’entitat a cada moment.

Comenta la notícia