L’Ajuntament de Sueca posa en marxa la nova seu electrònica per facilitar les gestions administratives

Este nou servei electrònic 24 hores facilitarà els tràmits administratius entre la ciutadania i l’administració pública sense esperes ni cues

El web de l’Ajuntament de Sueca disposa, des d’esta setmana, d’una renovada seu electrònica per facilitar els tràmits telemàtics a la ciutadania. La nova i millorada prestació, a la qual s’accedeix a través de l’apartat ‘seu electrònica’ del portal www.sueca.es, s’emmarca en el procés continu d’innovació i adaptació tecnològica de l’administració local i complementarà les possibilitats del web municipal. En esta primera fase inicial del servei millorat, els tràmits que la ciutadania pot realitzar són tres, entre ells, la sol·licitud o instància genèrica, l’aportació de documentació i la sol·licitud d’accés a la informació (Transparència), els quals es troben a l’apartat de ‘Catàleg de Serveis’. L’accés al servei estarà obert les 24 hores del dia, els 7 dies a la setmana, tot l’any, sense esperes, sense horaris ni cues.

Dins de cada tràmit, l’usuari trobarà informació sobre qui són les persones responsables de tramitar i resoldre la sol·licitud corresponent, com i on es pot tramitar, documentació necessària a aportar, dates i termini de presentació i terminis del tràmit, i altra informació addicional perquè es puga realitzar el tràmit que més interesse al ciutadà amb la informació prèvia més completa. De qualsevol sol·licitud que es realitze a través del Registre Electrònic s’obtindrà un justificant d’igual valor jurídic que el que es pot obtenir realitzant el tràmit de manera presencial, i, a més, també es podrà conéixer en tot moment l’estat de tramitació de l’expedient o validar documents digitals. Tot açò amb plenes garanties de la confidencialitat de les dades personals de la persona que tramita, l’autenticitat de les dades registrades i la seguretat jurídica de les accions realitzades amb el certificat digital. A més a més, l’usuari també podrà consultar altra informació pública com ara el tauler d’edictes o els òrgans de contractació i procediments de licitació.

El nou servei electrònic suposarà un avanç per a l’administració local convertint-la en més pròxima, eficaç i eficient en la prestació dels serveis públics. La seu electrònica pretén servir com a punt d’inici i trobada entre l’administració pública i les veïnes i els veïns del municipi a través de la xarxa, facilitant així el seu accés i la seua gestió. Per a poder realitzar tràmits a través del Registre Electrònic el ciutadà ha de disposar d’un certificat digital o del DNI electrònic. El servei oferirà pròximament nous tràmits electrònics per millorar més procediments i tràmits administratius que encara no estan inclosos.

Deixa el teu comentari