L’Ajuntament de Torrent inicia la fase 3 del projecte de rehabilitació del Palauet Giner-Cortina

Aquesta fase contempla, entre altres, la retirada d’enderrocs i la recuperació de peces reutilitzables

Després de l’adquisició en 2019 del Xalet Giner-Cortina per part de l’ajuntament de Torrent i després d’haver iniciat est un estudi previ i un diagnòstic de l’estat de conservació del conegut com Palauet de Torrent, catalogat com Bé de Rellevància Local, es van determinar les mesures urgents i es va elaborar en una segona fase un pla que contemplara les intervencions necessàries per a mantindre la seguretat i la integritat de l’edifici en les millors condicions mentre s’iniciava la tercera fase d’aquest projecte bàsic. S’ha començat perquè aquesta tercera fase d’intervenció, que comprendrà actuacions sobre l’edifici principal, els edificis auxiliars i el jardí, incloent el tractament del clos perimetral de la parcel·la.

“L’Ajuntament de Torrent continua així amb aquest projecte que en tres o quatre anys pretén haver recuperat una important mostra del patrimoni local i, en particular, d’aquesta construcció que pot convertir-se en símbol de la conservació i rehabilitació d’edificis singulars de la nostra ciutat”, assenyala Inma Amat, regidora de Gestió de la Ciutat, qui explica que es fa un nou pas en el desenvolupament d’actuacions urbanístiques.

Comencen ara els treballs bàsics que contempla el projecte de rehabilitació: la conservació o recuperació d’aquells elements existents que puguen ser restaurats, així com la demolició d’altres elements estructurals l’estat dels quals és ruïnós, i la retirada d’enderrocs i restes d’ensulsiada de la coberta original.

En 2006 l’edifici residencial va patir un incendi, com a conseqüència del qual els elements estructurals de fusta i, sobretot, la cúpula i la coberta van quedar molt danyats, per la qual cosa el conjunt arquitectònic s’ha vist desprotegit i exposat a l’acció de la pluja i l’erosió. Per aquest motiu, les següents actuacions que planteja aquest projecte són mesures per a recuperar en primer lloc l’edifici residencial, és a dir, el palauet, i consistiran en: la retirada dels elements de l’estructura deteriorats; la retirada dels enderrocs i restes de l’ensulsiada de la coberta que romanen a l’interior de l’edificació; la reparació dels elements estructurals que comprometen l’estabilitat del conjunt i la reposició de la coberta principal.

S’ha posat especial interés a conservar i reposar els elements ja existents, posant l’accent en la recuperació dels elements ornamentals més característics del conjunt, així com a respectar la distribució interior de murs i barandats de compartimentació, de manera que la rehabilitació integre de la millor manera possible els nous elements de millora i la seua potencial funcionalitat amb el respecte al valor patrimonial de la construcció original.

El projecte d’execució també haurà de definir en una següent etapa les condicions per a les noves connexions a serveis de la xarxa municipal, com l’evacuació d’aigües pluvials o les instal·lacions de telecomunicació.

Deixa el teu comentari