L’Ajuntament de València convoca una beca de catalogació dels fons de la biblioteca històrica municipal i la hemeroteca municipal

L’Ajuntament de València obri demà divendres, dia 21, el termini de sol·licituds per a la XVIII edició de la Beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Històrica Municipal i l’Hemeroteca Municipal. L’objectiu de la iniciativa és finançar la formació pràctica de les persones titulades universitàries dels últims anys, en les activitats pròpies dels dos espais.

La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha informat d’esta convocatòria, publicada hui al Butlletí Oficial de la Província (BOP), i ha recordat que les persones interessades disposen, a partir de demà, d’un període de 20 dies naturals per presentar la sol·licitud, fins al 9 de juny. La quantia global de la beca és de 7.600 € i tindrà una durada de huit mesos.

Per a l’obtenció de la beca, les persones aspirants hauran de reunir una sèrie de requisits, entre els quals es troben estar en possessió del títol del Grau en Informació i Documentació o de la Llicenciatura en Documentació, i no haver transcorregut més de 5 anys des de la data de la seua obtenció. La concessió s’efectuarà en règim de concurrència competitiva, és a dir, es constituirà una comissió qualificadora que avaluarà una sèrie de criteris establerts en les bases, com l’expedient acadèmic, la formació addicional, la realització de cursos, màsters i altres activitats especialitzades en biblioteconomia i documentació, pràctiques, coneixements de valencià i altres idiomes, etc.

Ibáñez ha explicat que “la Direcció de la Biblioteca Històrica i de l’Hemeroteca Municipal dissenyarà i durà a terme un pla de formació, en el qual, sota la supervisió de personal propi, la persona becària desenvoluparà una tasca pràctica de formació en les activitats que es duguen a terme: catalogar i informatitzar el fons bibliogràfic i col·laborar amb el personal tècnic de centre en els treballs específics que se li encarregen”. “La digitalització dels fons és una tasca necessària per garantir la seua preservació i difusió”.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies a comptar de l’endemà de de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud i resta de documentació davant la seu electrònica de la Corporació, al web www.valencia.es.

Deixa el teu comentari