L’Ajuntament de València posa en marxa experiències pilot de foment de la biodiversitat animal i vegetal en edificis i zones enjardinades

L’Ajuntament de València iniciarà una estratègia de foment de la biodiversitat urbana mitjançant diverses experiències pilot a desenvolupar al Parc de Marxalenes i en l’àmbit de Naturia. Així ho ha anunciat el vicealcalde i regidor delegat d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, qui ha explicat que estes experiències pilot de biodiversitat seran no sols sobre espècies vegetals, sinó també sobre fauna urbana, “amb l’objectiu de desenvolupar experiències d’assaig i error que permeten desenvolupar una vertadera política de foment de la biodiversitat a la nostra ciutat”.

Campillo ha recordat que actualment l’Ajuntament està treballant en la redacció del Pla Verd i de la Biodiversitat, després d’haver formalitzat el contracte amb Territori Aranea. “I com primer pas per a realitzar les experiències que preveu este Pla, realitzarem uns projectes pilots de foment de la biodiversitat per tota la ciutat”. El vicealcalde ha recordat que fa alguns anys que ja es van iniciar estes polítiques, “per exemple, deixant d’utilitzar herbicides, i fomentant l’aparició d’herbes en els nostres escocells, que és una política que continuarem duent a terme”, ha afirmat. “I també hem deixat alguns prats per tota la ciutat en lloc de segar-los amb tanta freqüència, perquè seguiren amb el seu creixement natural i fomentar també la biodiversitat en eixos espais”.

Per a això, l’Ajuntament licitarà un contracte per a implementar mesures de foment de la biodiversitat urbana en dos emplaçaments gestionats per l’Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge (OAMPJ): Naturia i el Parc de Marxalenes, amb l’objectiu de fomentar esta i de divulgar la seua importància amb finalitats didàctiques, així com de potenciar les actuacions de control biològic de plagues als jardins de la ciutat.

Per a això, s’actuarà de manera que els dos emplaçaments puguen servir com a zones de cria per a diverses espècies animals que ofereixen servicis ambientals: unes zones serviran com a suport de refugis per a ratpenats, unes altres per a col·locar caixes per a ocells i altres per a situar caixes per a insectes pol·linitzadors. En totes elles s’instal·larà cartelleria digital informativa.

La infraestructura amb què compten els dos espais indicats podrà servir de suport per als refugis de les espècies més urbanites, acostumades a ocupar edificacions humanes, mentre que els arbres circumdants oferiran un bon suport als refugis necessaris per a altres espècies. A més, la col·locació de caixes per a insectes pol·linitzadors servirà com a indicador de la presència d’espècies d’abelles solitàries en la zona, que aprofitaran els orificis creats en esta mena de refugis per a construir les seues cel·les.

ILLES DE FLORA AUXILIAR

Com a complement a estes, es crearan xicotetes “illes” de flora auxiliar, que afavorisquen tant la presència de pol·linitzadors com l’existència de xicotets insectes que servisquen d’aliment a diferents tipus de fauna auxiliar o depredadors naturals, tant invertebrats com xicotets ocells insectívors o sargantanes, entre altres. Així mateix, es realitzaran revisions de les mesures implantades per a detectar quals tenen major èxit i per a obtindre informació que permeta determinar les que són més viables a l’hora de replicar-se en altres zones de la ciutat.

Finalment, es contemplaran mesures que garantisquen la coexistència de les espècies que es pretén fomentar amb altres espècies del jardí, és a dir, amb la resta de la biodiversitat ja existent al jardí, motiu pel qual es realitzarà un reconeixement o estudi inicial previ de Naturia i del Parc de Marxalenes.

Quant a la creació de “illes” de flora auxiliar, es tracta d’un complement que serveix de base alimentària per a gran varietat de fauna. L’objectiu és mantindre rodals diferenciats de la resta del jardí on es prioritze la vegetació auxiliar, és a dir, la que serveix d’aliment i refugi per a la fauna auxiliar. En estos rodals se sembraran espècies de flor que permeten als pol·linitzadors obtindre nèctar i pol·len en cada època de l’any. Això beneficiaria moltes més espècies d’insectes que les pròpies caixes o hotels d’insectes.

El contracte d’adjudicació del projecte tindrà una duració de 6 mesos, i s’ha fixat un import màxim de licitació de 5.500 €, més 1.155 € del 21% IVA, la qual cosa fa un total de 6.655€.

Deixa el teu comentari