L’Ajuntament edita el Calendari del Contribuent de 2021

Este document estableix les normes i els períodes de recaptació de tributs i altres exaccions durant l’exercici 2021 

Picassent: Vista del nou edifici municipal d’aquesta localitat de la comarca de l’Horta.

El Calendari del Contribuent acosta a la ciutadania tota la informació relativa a les seues obligacions fiscals i tributàries amb l’Administració. D’esta manera, es mostren totes aquelles dades d’interés, com ara els terminis i pagaments sobre l’impost de vehicles de tracció mecànica, la taxa de guals, l’IBI urbana i rústica, la taxa de fem, l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), entre d’altres. 

Esta ferramenta també reflecteix tota la informació sobre els pagaments i la quota de soci per a l’any present del Poliesportiu, els horaris i els telèfons d’atenció al públic dels diferents edificis municipals, així com també, fixa els dies de recollida de mobles i trastos vells i la celebració dels plenaris ordinaris de l’Ajuntament. 


Deixa el teu comentari