L’Ajuntament emet una sèrie de bàndols per a conciliar les labors agrícoles amb el benestar de la ciutadania

L’Ajuntament de Sueca i el Consell Agrari han treballat coordinadament per a la publicació de diversos bàndols a fi d’aconseguir compaginar, de la millor manera possible, la realització de les labors agrícoles i el benestar de la ciutadania. El regidor d’Agricultura i responsable del Consell Agrari, José Luis Ribera, ha explicat que, “en concret, un d’estos bàndols feia temps que es venia reclamant en existir un buit quant a normativa sobre este tema. Es tracta de l’ús dels canons sonors per a espantar als ocells dels cultius agrícoles, i el nivell dels seus decibels per a no provocar molèsties. Es tracta d’una qüestió de la qual es tindrà regulació per primera vegada a Sueca”. L’horari establit per a l’ús d’estos, a partir d’ara, serà, com a màxim, entre les 8 i les 21 hores, entre setmana. Els caps de setmana i festius, de 9 a 21 hores. D’altra banda, la freqüència de tret no podrà superar la detonació cada 10 minuts, i el nivell de la potència acústica serà, com a màxim, de 55 decibels.

Quant als tractaments a base de fem, el bàndol determina que, amb caràcter general, no es podrà transportar-lo ni escampar-lo des del 15 de juny fins al 30 de setembre. No obstant això, es podrà concedir una autorització individual als agricultors que, per causes justificades, necessiten fer-ho en les esmentades dates, excepte durant el mes d’agost, en què estarà terminantment prohibit. Aquells agricultors que aconseguisquen este permís, han de saber que es comprometen a enterrar el fem en un termini inferior a 8 hores, descarregant-lo dins de la seua parcel·la i deixant els camins, vials i altres zones, lliures de restes.

Pel que respecta a la utilització de bardisses o tanques vives per a delimitar parcel·les, els propietaris que tinguen un camp confrontant a un camí públic, han de saber que estan obligats a retallar-lo de manera tal que l’ample del camí quede sense obstacles a fi de previndre el perill d’accidents de circulació. Així mateix, es recomana als propietaris de camps confrontants amb camins privats, que actuen d’igual manera. 

Finalment, s’ha establit, mitjançant la publicació d’un bàndol, que, en les finques rústiques dedicades al cultiu de cítrics i altres arbres fruiters, la crema dels brancatges i altres restes producte de les podes es realitzarà d’acord amb els usos i costums que habituals en el terme municipal de Sueca, prèvia comunicació al Consell Agrari. En el cas que les propietats estiguen situades a menys de 500 metres del riu o de massa forestal, serà necessària la preceptiva autorització, la qual es tramitarà pel Consell Agrari. 

Deixa el teu comentari