L’Ajuntament informa de les novetats introduïdes per la nova Llei a l’hora de realitzar qualsevol tràmit en el DIAC

En aplicació de la Llei 39/2015, el Departament d’Informació i Atenció al Ciutadà (DIAC) de l’Ajuntament vol informar que, a partir d’ara, es produiran alguns canvis a l’hora de realitzar qualsevol tràmit per part de la ciutadania. La regidora responsable del DIAC, Carmen Pérez, ha explicat que, després d’esgotar-se totes les pròrrogues concedides per l’Administració Estatal per a l’aplicació d’esta llei, l’Ajuntament de Sueca ha d’adaptar el servei i, per tant, introduir algunes novetats per a no infringir la normativa. “Una de les principals, serà l’obligatorietat que la persona que acudisca a l’administració local per a realitzar qualsevol gestió, haurà de ser el propi sol·licitant o la persona en qui este delegue, la qual haurà d’acreditar legalment, mitjançant el document corresponent, la representació de l’interessat. Este document servirà exclusivament per a eixe tràmit en concret que es vulga realitzar”, ha explicat Carmen Pérez.

El document que s’haurà d’aportar per a representar a una altra persona en algun tràmit, podrà obtindre’s descarregant-se de la pàgina web municipal www.sueca.es (Instàncies i Formularis – Instàncies generals) o acudint a l’Ajuntament, on se li podrà facilitar. És molt important que la ciutadania sàpia que eixa fulla de representació que es presente, servirà exclusivament per al tràmit que es vol realitzar i no per a qualsevol altre. També és important remarcar que tota persona que acudisca al DIAC per a qualsevol gestió, a més de l’obligatorietat de sol·licitar cita prèvia, haurà de presentar la seua documentació original (DNI, permís de conduir, passaport, etc). Si acudeix com a representant, haurà de mostrar també una fotocòpia de la documentació de l’interessat. 

A partir d’ara també, segons marca la llei, amb l’aplicació de l’administració sense papers, tota persona que acudisca a realitzar qualsevol sol·licitud haurà de signar el document corresponent en una tauleta. “Eixa signatura servirà per a validar la presentació de la sol·licitud. Després, es procedirà a l’escaneig de tota la documentació que es presente. L’Ajuntament ja no es quedarà cap paper, retornant tota la documentació a l’interessat”, ha explicat Carmen Pérez, qui també ha indicat que, eixa nova aplicació que marca la llei, tindrà avantatges i desavantatges: “el desavantatge principal és que es tardarà un poc més a l’hora de tramitar qualsevol sol·licitud, en haver d’escanejar document a document tot el que es presente. D’altra banda, com a avantatge, s’estalviarà en paper i es facilitarà la gestió, consulta i arxiu de la documentació que, a partir d’ara, estarà tota informatitzada, agilitant-se el tràmit de la sol·licitud. Així mateix, la persona que acudisca no necessitarà aportar fotocòpia de cada document, pot acudir únicament amb els originals”. 

Finalment, la regidora recorda que tot aquell ciutadà o ciutadana que ho desitge, podrà servir-se de la seu electrònica per a presentar la documentació a través de la seua signatura digital, evitant-se així el desplaçament a l’Ajuntament. 

Deixa el teu comentari