L’Ajuntament de l’Alcúdia destinarà 200.000 euros a les Entitats Ciutadanes

El Consell d’Entitats Ciutadanes dona el vist i plau a la proposta de distribució de les subvencions

Per tercer any consecutiu s’han reunit les associacions de l’Alcúdia per conèixer la proposta i aprovar la distribució de les subvencions destinades a les Entitats Ciutadanes en 2018.

En total serà 192.703 euros els que l’Ajuntament destinarà a 34 associacions distintes de l’Alcúdia. Entitats de tot tipus: culturals, festives, socials, educatives, de solidaritat, de dones o de la tercera edat. Si fa tres anys es va aprovar el reglament de funcionament del Consell d’Entitats Ciutadanes enguany s’han aprovat les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a subvencionar actes o esdeveniments per les distintes associacions i entitats ciutadanes.

En la reunió tant l’alcalde, Andreu Salom, com el regidor de participació, Paco Sanz, posaren de manifest l’aposta de l’Ajuntament de l’Alcúdia, en aquesta legislatura, per la participació ciutadana i la transparència, com es demostra tant en els pressuposts participatius, com en les subvencions a les distintes entitats.

El Consell d’Entitats Ciutadanes que es va constituir a principi de legislatura, es reuneix un mínim de dos vegades a l’any i és l’òrgan de participació d’aquestes entitats en la vida pública municipal. Entre altres funcions elabora els criteris de distribució de les subvencions econòmiques, participa en l’elaboració dels pressuposts participatius i proposa la realització d’inversions.

L’entitat que rep una major subvenció és la Filharmònica Alcúdia que a través d’un conveni rep 80.000 euros de l’Ajuntament, tant per a la pròpia banda de música com per a l’Escola de Música de l’Alcúdia. Altres entitats que reben importants subvencions són la Colla la Rosca, la Junta contra el Càncer, Creu Roja, l’associació de comerciants l’Alcúdia Qualitat, el Banc d’Aliments, Càritas, les AMPES de les escoles, la Junta de Confraries o l’associació cultural Bloc Jaume I. Així fins quasi 40 associacions.

Algunes d’aquestes associacions disposen d’un conveni singular, modalitat que l’Ajuntament vol estendre a altres entitats, que ja compten amb subvencions fixades en els pressuposts municipals. La resta es distribueix a través d’una partida del pressupost destinada al Consell d’Entitats Ciutadanes.

Deixa el teu comentari