L’Ajuntament Quart de Poblet amplia el termini per al pagament de vehicles i GUALS fins al 15 de juny

Els veïns i veïnes poden sol·licitar un fraccionament de pagaments per a distribuir en quotes els impostos municipals

Amb la prolongació en el temps de la situació d’emergència i desconeixent quan es reprendrà a la normalitat, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha pres la decisió d’adoptar noves mesures per a facilitar als seus veïns i veïns el compliment de les obligacions tributàries de manera progressiva i continguda. Es tracta d’una de les actuacions aprovades en l’últim ple dins del Pla de Recuperació Econòmica i Social municipal, que ha sigut dotat amb un milió i mig d’euros.

Amb la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març, el Consistori va establir una sèrie de mesures tributàries excepcionals amb l’objectiu de salvaguardar els drets, accions i interessos dels i les contribuents, donant amb això resposta immediata a les noves necessitats creades per la crisi sanitària. En concret, es va decretar la pròrroga dels períodes voluntaris de pagament iniciats durant l’estat d’alarma, així com la suspensió i ajornament de cobrament en els casos corresponents, i la suspensió dels càrrecs de fraccionaments i de plans de venciment especial en curs.

Ara, l’Ajuntament ha ampliat fins al 15 de juny el termini per a pagar l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i la Taxa de GUALS. Aquells veïns i veïnes que vulguen fer ús d’aquesta ampliació i abonar els impostos dins del termini ampliat, que s’estén del 5 de maig al 15 de juny, hauran de sol·licitar carta de pagament a l’Ajuntament enviant un email a info@qaurtdepoblet.org o cridant de 8.30 a 14 hores al 961536210.

Quant a aquelles persones que tinguen domiciliats aquests pagaments, rebran el seu càrrec el 4 de juny, per la qual cosa, qualsevol que volguera domiciliar els seus rebuts, seria a temps de sol·licitar-ho fins a finals de maig.

A més, per a evitar que els pagaments es concentren en l’últim semestre, sobrecarregant les responsabilitats tributàries de les famílies, es dividirà la quantia de la quota no pagada a l’abril i es repartirà en les següents mensualitats. Aquest càrrec, així com el dels fraccionaments i ajornaments en curs, es reprendrà durant el mes de maig.

En el cas d’aquelles persones amb plans de venciment especial en curs que no puguen abonar alguna de les mensualitats, se’ls inclourà i prorratejarà en les mensualitats restants, sense cap mena d’interés addicional.

Fraccionament de deutes tributaris

L’Ajuntament de Quart de Poblet, en el seu objectiu de facilitar els pagaments a la ciutadania ha posat en marxa el fraccionament dels deutes tributaris i unes altres de naturalesa pública, incloent el sistema de “compte corrent tributari”, modalitat que permet agrupar i prorratejar els impostos municipals en 10 mesos sense interessos. En la situació actual, el Consistori vol recordar a la població que compta amb aquesta opció de pagament, per la qual cosa posarà en marxa una campanya de comunicació per a potenciar aquesta modalitat.

Comenta la notícia