L’Ajuntament subvencionarà les carrosses de paperets per a la cavalcada de festes

Carlet (21-07-2015).- L’Ajuntament ha aprovat les bases que regixen la concessió d’ajudes per a contribuir al finançament dels gastos assumits en l’elaboració de carrosses del tipus Carlet o paperet que participen en la Cavalcada de les Festes de Carlet de 2015.

En la cavalcada de carrosses i comparses de les festes patronals de Carlet és tradicional la participació de carrosses realitzades artesanalment per grups d’amics del poble amb el sistema de paperet. L’elaboració d’este tipus de carrosses de Carlet és peculiar i forma part de la idiosincràsia de les festes.

carrosses paperets 1 Carrossa de paperetsL’Ajuntament no vol que es perden les tradicions del poble i subvencionarà les carrosses que reunisquen els requisits establerts per tal d’ajudar en el cost de la compra del material necessari per a la seua elaboració. D’esta manera evitarem la pèrdua d’una de les tradicions més característiques del municipi i de les seues festes.

El Consistori atorgarà tres tipus de subvenció depenent de la grandària i terminació de la carrossa:
• Categoria A (600 €): Carrosses confeccionades pel sistema de paperets els tapissos o paraments de les quals cobrisquen la quasi totalitat del vehicle tractor i remolc i disposen com a mínim d’una figura central d’una alçària aproximada de 2 metres.
• Categoria B (400 €): Carrosses confeccionades pel sistema de paperets amb tapissos o paraments que cobrisquen la quasi totalitat del vehicle tractor i remolc.
• Categoria C (300 €): Carrosses confeccionades pel sistema de paperets que si bé no estan cobertes per tapissos o paraments en la quasi totalitat del vehicle tractor i remolc sí que disposen com a mínim d’una figura central d’una altura aproximada de 2 metres.

Les sol•licituds per a ser beneficiaris de les ajudes es presentaran en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Carlet en qualsevol moment anterior al dia de celebració de la cavalcada.

A la sol•licitud presentada s’adjuntarà la documentació gràfica comprensiva del projecte de la carrossa amb indicació del títol o temàtica, i esbossos dels tapissos i/o figures i del número de compte en què s’haurà d’ingressar l’ajuda que es concedisca.

Deixa el teu comentari