L’alcalde d’Alzira presenta un pressupost per a 2021 preparat per a fer front a les conseqüències econòmiques de la COVID 19

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez i el regidor d’Hisenda, Albert Furió, han presentat en el projecte de pressupost municipal per a l’any 2021, que serà sotmés a debat i aprovació en ple extraordinari.

Aquest pressupost està preparat per a fer front a les conseqüències econòmiques derivades de la COVID-19

Els ingressos i despeses totals ascendixen a un poc més de 41 milions €, augmentant 758.000€ (1.88 %) respecte del pressupost de l’any passat. 

En línies generals els pressupostos 2021 comporten un augment de les partides de Medi Ambient i dinamització comercial i un ajust a la baixa de les partides relacionades amb Festes i Cultura.

Deixa el teu comentari