L’Alcúdia aprova el pressupost de 2021 en l’últim plenari de l’any

El pressupost municipal de l’Alcúdia per a 2021 compta amb 10.094.799,36 euros, que    s’ha aprovat  amb el vot a favor dels 11 regidors del PSPV i l’abstenció de PP i Compromis.

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha optat en els darrers exercicis per fer un ajust de la despesa, en lloc d’incrementar la pressió fiscal, que ha anat reduint el gravamen dels seus principals impostos, per tal de no gravar econòmicament la ciutadania. 

En els darrers 6 anys, s’ha reduït significativament el deute amb entitats de crèdit, que fa sis anys era de més de 8 milions d’euros i representava el 90% dels recursos ordinaris municipals liquidats i, a hores d’ara, està en un 26%, amb un deute a gran termini de 2 milions i mig d’euros.

 Això ha permés destinar més recursos a altres finalitats, com ara acurtar a 29 dies el termini de pagament a proveïdors.

Es tracta dels primers pressupostos que no estan subjectes a les normes d’estabilitat pressupostària, ni al límit de sostre de la despesa fixat als darrers exercicis, ni tampoc als compromisos als quals obligava el Pla d’Ajust de 2012, en haver amortitzat totalment el préstec bancari demanat a tal efecte. 

La situació actual, per tant, dona marge de maniobra a l’hora de disposar dels fons municipals.

Per a l’equip de govern, les polítiques actives d’ocupació continuen sent una de les principals prioritats, tant a l’hora d’oferir a la ciutadania servei d’orientació i acompanyament en el procés de la recerca activa d’ocupació com amb la implementació de programes propis.

També es pretén continuar duent a terme un govern de polítiques socials, amb accions d’inclusió i cohesió social, especialment en el període de pandèmia que estem patint i que obliga a donar resposta a les diferents realitats. En 2021 continuaran duent-se a terme nombrosos programes per a pal·liar l’especial vulnerabilitat de persones i famílies en situació prèvia a l’exclusió social. Per a aconseguir-ho, es fa necessari també disposar i dotar els equips de Serveis Socials de les eines i mitjans tècnics i professionals suficients.

Deixa el teu comentari