L’Alcúdia dona suport a la Iniciativa Ciutadana per una Llei que garantisca elDret a l’Habitatge

L’Alcúdia dona suport a la Iniciativa Ciutadana per una Llei que garantisca el Dret a l’Habitatge

L’Ajuntament de l’Alcúdia aprovà en el darrer plenari, amb l’abstenció del PP, una moció de Compromís per l’Alcúdia en la que es donava suport a la Iniciativa Ciutadana per una Llei que garantisca el Dret a l’Habitatge.  donar suport

Vero Roig, portaveu de Compromís, va explicar que la crisi residencial és innegable i que afecta igualment als veïns i veïnes de l’Alcúdia: més de 32.000 persones sense casa vivint al carrer; 12 milions de persones en risc d’exclusió social; més d’1 milió de desnonaments entre 2008 i el tercer trimestre del 2020, molts agreujats amb clàusules abusives i executats amb una legislació contrària als estàndards europeus, sense importar que hi haguera menors o persones majors dependents.  A Espanya, el 36,1% de la població destina més del 40% dels seus ingressos al pagament d’habitatge i subministraments bàsics; i milers de joves no poden emancipar-se  per les enormes dificultats per a accedir i mantindre un habitatge estable.

Aquesta proposta s’emmarca en l’anomenada Llei pel Dret a l’Habitatge que està preparant el Govern, l’esborrany de la qual entrarà al Consell de Ministres i es remetrà al Congrés per al seu debat i aprovació. Després de 42 anys d’absoluta vulneració d’aquest dret humà, la moció considera que la nova Llei ha de protegir i garantir de manera efectiva el Dret a l’Habitatge en tot el territori. I en aquest sentit ha de suposar un avanç històric en la cobertura d’aquest dret fonamental.

La moció aprovada demana les següents 8 mesures d’aplicació directa en tot el territori:

1. La llei ha de garantir el dret a un habitatge digne, assequible, accessible i adequat garantint que aquesta protecció siga efectiva i evitant que cap persona es quede al carrer sense llar.

2. Stop als desnonaments de persones vulnerables sense alternativa d’habitatge digne i adequat, així com l’obligació de lloguer social estable per als grans propietaris; i en la resta de casos, reallotjament digne i adequat a càrrec dels poders públics.

3. Assegurar i ampliar el parc públic de lloguer social, com a mínim al 20% del conjunt d’habitatges en vint anys, fent front a l’emergència residencial de manera prioritària.

4. Regulació estatal de lloguers a preus adequats als salaris de la població en cada zona del territori. Modificació de la llei d’arrendaments urbans per a donar protecció i estabilitat als inquilins del conjunt del país.

5. Garantir els subministraments bàsics d’aigua, llum, gas i accés a les telecomunicacions, per a evitar la bretxa digital com a part d’un habitatge digne.

6. Garantir una segona oportunitat efectiva per a les llars amb deutes hipotecaris i desenvolupar mesures contra el sobreendeutament i els abusos financers i immobiliaris.

7. Ampliació pressupostària per a habitatge social i polítiques socials d’habitatge fins a arribar a la mitjana europea de parc públic, destinant, com a mínim, el 2% del pressupost estatal. Assignació d’una part suficient dels fons europeus de recuperació a aquest objectiu.

8. Participació activa de la població en tota la política d’habitatge i urbanisme.

Deixa el teu comentari