L’Alt Comissionat presenta a València l’Estratègia Espanya Nació Emprenedora, que inclou 50 mesures de suport al talent i a l’emprenedoria innovadora

L’Estratègia Espanya Nació Emprenedora inclou 50 mesures per a fer realitat una visió: que l’any 2030, Espanya siga una Nació Emprenedora que faça de l’emprenedoria innovadora el trencaglaç d’un nou model econòmic. Una nació que no sols haurà impulsat aquesta part de l’economia, sinó en la que l’emprenedoria innovadora haurà generat cercles virtuosos amb els sectors tractors del país, perquè aquests puguen, en rebre l’estímul de la innovació, incrementar la seua productivitat i generar ocupació de qualitat per al major nombre de persones possible. I una nació que no deixe a ningú arrere.

L’Estratègia estableix un model basat en l’emprenedoria innovadora, en els sectors tractors del país i el desenvolupament inclusiu. Per a l’emprenedoria innovadora estableix quatre metes:

Inversió. Accelerar el procés de maduració de la inversió a Espanya per a enfortir l’economia i tancar la bretxa amb els països del nostre entorn.
Talent. Desenvolupar, atraure i retindre talent per a convertir a Espanya en un paradís del talent.

Escalabilitat. Impulsar iniciatives per a aconseguir que al nostre país hi haja un nombre cada vegada major d’empreses que puguen escalar i créixer exponencialment, per a consolidar sectors puixants i generar major ocupació.

Sector públic emprenedor. Fer del sector públic una administració àgil que genere marcs reguladors favorables, impulse la inversió de capital de risc i impulse la palanca de la innovació.

A més, per a garantir el desenvolupament inclusiu, l’Estratègia inclou polítiques transversals que garanteixen la reducció de les bretxes de gènere, socioeconòmica, territorial i generacional.

Espanya Nació Emprenedora constitueix un element clau en el disseny i l’articulació d’una sèrie de projectes inclosos en el programa de reformes estructurals i inversions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. L’impuls a una Espanya

Nació Emprenedora conforma la cinquena política palanca, sent l’Estratègia Espanya Nació Emprenedora la que guiarà el component específicament dedicat al suport a l’emprenedoria i a les pimes. També es tracta d’un eix transversal al qual contribueixen altres polítiques palanca i els seus components, amb una força transformadora capaç d’impactar en tots els àmbits de l’economia i la societat amb una visió a llarg termini.

Francisco Polo, Alt Comissionat, ha destacat: “La Comunitat Valenciana s’ha posicionat com un dels ecosistemes d’emprenedoria innovadora amb més potencial dels últims anys a Espanya, gràcies a la seua aposta per la cultura emprenedora. Per això, és un orgull que València haja sigut la primera ciutat espanyola a sumar-se a l’Estratègia Espanya Nació Emprenedora”.

Mentrestant, la delegada del Govern, Gloria Calero, ha subratllat que “les nostres empreses estan demostrant tindre una gran capacitat de canvi i d’adaptació. D’emprenedoria desenvolupant nous productes i serveis capdavanters en innovació, en tecnologia, comunicacions i en punts i tants sectors que estic segura marcaran l’economia de les pròximes dècades. Som una comunitat dinàmica, líder en sectors tradicionals, però també volem liderar el futur”.

Llei de Startups, una demanda històrica a Espanya
Entre les 50 mesures que inclou l’Estratègia, es troba la Llei de Foment de l’Ecosistema de les Empreses Emergents, una demanda històrica a Espanya i que serà una realitat pròximament. Segons va anunciar el president del Govern, Pedro Sánchez, en les pròximes setmanes el Consell de Ministres aprovarà l’avantprojecte de la coneguda com a Llei de Startups. Es tracta d’una llei que reconeixerà l’especificitat de les empreses emergents amb alt potencial de creixement i generació d’ocupació, riquesa i innovació; facilitarà també la tramitació administrativa; ajudarà a retindre i a atraure el talent necessari; impulsarà l’acostament entre la Formació Professional, la Universitat i les empreses emergents i inclourà avantatges fiscals i també incentius d’inversió.

Mesures prioritàries
Per a aconseguir totes les metes, l’Alt Comissionat per a Espanya Nació Emprenedora recomana 50 mesures que s’inclouen en la ‘Estratègia Espanya Nació Emprenedora’.

Entre aqueixes mesures es troba la Llei de Startups però també s’inclouen altres iniciatives com:
1. Marca Espanya Nació Emprenedora. Creació d’una marca país que empare totes les iniciatives relacionades amb l’emprenedoria innovadora, per a situar a Espanya com el lloc idoni per a les emprenedories innovadores.

2. RENAIX. Xarxa Nacional de Centres d’Emprenedoria. Consistirà en la creació d’una xarxa d’incubadores, acceleradores i venture builders, amb capacitat per a desenvolupar talent, impulsar l’activitat econòmica i fixar població en el territori.

3. Scaleup Spain: suport a l’escalabilitat. Perquè les empreses aconseguisquen augmentar la seua grandària i consolidar el seu desenvolupament en el mercat nacional i internacional, es crearà un programa anual per a empreses l’alt potencial de les quals de creixeme

4. Programa internacional d’atracció de talent de les dones. Apostar pel talent de les dones és una qüestió estratègica i de principis per al nostre país. Es crearà un programa per a posicionar a Espanya com a país referent per a dones professionals.

5. Programa de visats. Millorar el programa d’accés a visats de treball per a professionals estrangers que complisquen determinats requisits, una eina que serà imprescindible per a atraure, retindre i desenvolupar talen

Deixa el teu comentari