L’alumnat de l’Escola Taller de Burjassot, Et Formem “Recicla’t”, realitza una pràctica per a aprendre a realitzar el control de plagues

En aquests dies, l’alumnat de Et Formem “Recicla´t” de Burjassot, ha realitzat una pràctica de lluita biològica mitjançant la solta de fauna auxiliar en diferents zones enjardinades del municipi.

Amb aquesta pràctica, als alumnes i les alumnes se’ls ensenya a realitzar un control de les plagues molt més respectuós amb el medi ambient, introduint insectes depredadors i parasitoides naturals d’algunes de les plagues que més apareixen en les zones enjardinades i contribuint, una vegada més, a cura d’aquests.

En aquesta pràctica, tal com han informat des del taller, es realitzat la solta de Adalia bipunctata, coneguda com a marieta de dos punts, voraç depredador de nombroses espècies de pugons; Anthocoris nemoralis, coneguda com a xinxa pirata, depredadora de molts insectes, demostrant preferència per les psilas; Chrysoperia carnea, depredador natural preferentment de pugons, encara que també poden alimentar-se d’aranya roja, mosca blanca, etc.i Cryptolaemus montrouzieri, depredador natural de “cochinillas”.

A més, s’ha soltat també un “mix parasitoide, amb diferents espècies de avispillas parasitoides de pugons de major grandària”, segons les mateixes fonts que han destacat que ha sigut una activitat productiva, entretinguda i, com no, educativa.

Deixa el teu comentari