L’alumnat del curs de jardineria ha realitzar les seues practiques al parc de l’Alquenència

La Regidoria de Gestió Urbanística juntament amb el departament d’Idea de l’Ajuntament d’Alzira han portat a terme una sèrie de pràctiques, per part de l’alumnat del curs per a l’obtenció del certificat de professionalitat d’instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes, amb la intenció de millorar l’entorn del parc de l’Alquenència i posar en pràctica el que han aprés els joves.

Les tasques que han realitzat els i les alumnes d’Idea en diverses zones del parc han consistit en la poda de rames baixes d’arbres que dificultaven el pas dels usuaris; el raspallat del tronc de les washingtònies o palmeres mexicanes, de tot el parc, treballs de desbrossament per tots els parterres o jardineres, rompuda de les terres per millorar la textura del terreny al trobar-se a hores d’ara molt compactada, facilitar que s’airege i millore la filtració de l’aigua així com també la instal·lació d’infraestructura i mecanització de reg. Els estudiants han realitzat la neteja de zones verdes i millores en jardineres amb la plantació posterior de noves espècies com la llengua de sogra, espígol, valeriana, timonet i sàlvia, entre altres, que requerixen poca aigua, amb la combinació de graves de diferents colors, corfa de pi i travesses de fusta per donar un acabat modern i sostenible, un model d’enjardinament dissenyat per l’alumnat del curs.

Fernando Pascual, regidor de l’àrea responsable, ha manifestat estar satisfet pel treball realitzat pels joves: “Vull agrair-los la col·laboració pel treball que estan desenvolupant en la part pràctica d’este curs, ja que este tipus de tasques fan possible que es formen futurs professionals de jardineria, tan necessaris a esta ciutat i també a la comarca. Esta és una altra manera de retornar-los un poc de vida als nostres jardins amb més color, vegetació i diversitat d’espècies que fan més agradables els nostres espais”.

Deixa el teu comentari