L’avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic del Consell és vist per València en Bici com una oportunitat per a actuar

L’avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic del Consell és vist per València en Bici com una oportunitat per a actuar

Més enllà de la crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19, València en Bici-AE Agró afirma que hem d’actuar davant del Canvi Climàtic per a minimitzar les seues catastròfiques conseqüències. Així ens ho recorda l’avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic del Consell que fixa com a objectiu la reducció del 40% de les emissions de CO2 per a 2030. 

El text adverteix sobre la necessitat d’actuar sense demora per fer front a l’impacte del Canvi Climàtic en el Mediterrani. Per això han llançat un Pla d’Impuls de la Sostenibilitat als Centres Educatius.

El primer eix d’actuació del Pla és la creació de la figura del coordinador de sostenibilitat i mobilitat sostenible als centres educatius, sense la qual no serà possible impulsar polítiques per aturar el canvi climàtic ni una mobilitat segura, saludable, amable i sostenible. Entre les tasques del coordinador de sostenibilitat estaria promoure accessos segurs als centres i la promoció d’una mobilitat activa.

El segon eix del pla consisteix en la gestió sostenible i ètica dels centres educatius, tot fomentant l’estalvi energètic, d’aigua i recursos i la reducció i separació de les deixalles. Així mateix es fa incís en la naturalització dels patis, tot recreant espais verds, coeducatius, inclusius i sustentables. 

El tercer eix consisteix a implementar dins de la formació permanent del professorat accions formatives en mobilitat sostenible, en agroecologia i en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, entre altres.  

El següent eix fa menció a la necessitat d’implicar als centres educatius en la custòdia i cura del territori mitjançant Aprenentatge Servei (ApS) i la seua col·laboració amb ajuntaments i entitats locals.

Per últim, en el cinqué eix, València en Bici-AE Agró proposa a les universitats valencianes realitzar jornades de divulgació de la mobilitat sostenible, l’agroecologia i els ODS entre els futurs docents, així com, incloure estos temes als currículums de magisteri i als màsters de secundària. 

Així, amb les idees i ferramentes apreses, podran implementar projectes educatius sostenibles quan s’incorporen als centres escolars. 

Deixa el teu comentari