L’embargament als comptes de persones deutores que viuen fora de València s’amplia a l’impagament de taxes i impostos

La col·laboració de l’Ajuntament amb l’Agència Tributària Valenciana afectava fins ara multes de trànsit i ORA, de les quals ja s’han recuperat 9 milions €

“A partir d’ara, de la mateixa manera que ningú a la Comunitat Valenciana es lliura de pagar les multes de trànsit i d’ORA que rep de la ciutat València, tampoc ningú es lliurarà de pagar els impostos i taxes que deu a València. Volem transmetre la tranquil·litat a la ciutadania que ningú, visca ací o no, es lliurarà de pagar allò que li toca”. El regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha donat a conéixer este matí les novetats del conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària Valenciana (ATV) i l’Ajuntament de València, en matèria d’embargaments de comptes per impagaments a persones residents fora del municipi i el balanç de la col·laboració fins ara.

Acompanyat per la directora general de l’Agència Tributària Valenciana, Sonia Díaz Español, el regidor Borja Sanjuán ha assenyalat que “un dels objectius de l’Ajuntament, i també l’ATV, és fer més just el nostre sistema de tributs i d’ingressos públics. I allò més just és que tothom pague en equitat”. Per això, des de 2017, Ajuntament i ATV han treballat de manera conjunta en la recuperació d’ingressos per multes impagades de tràfic i ORA de persones deutores residents a la Comunitat Valenciana. “Eixa col·laboració ha funcionat molt bé –ha explicat el regidor- i vista la bona experiència amb el conveni de multes, s’ha ampliat el conveni per a fer-lo extensiu a tots els ingressos de l’Ajuntament de València, és a dir, que afectarà a tots els tributs i taxes”.

El regidor ha explicat que s’ha fet “un treball ingent per a solucionar una situació de la qual tots érem conscients: les multes per als qui vivien fora de València mai arribaven, i d’esta manera s’incentivaven comportaments poc cívics i es deixaven de recollir ingressos municipals”. “Però esta situació ha canviat radicalment: des que vam començar a treballar amb l’ATV qualsevol resident a la Comunitat Valenciana que té una sanció de l’ORA o una multa a València ja està pagant com qualsevol ciutadà de València”.

Segons les dades de l’ATV sobre els resultats del conveni fins ara, dels 56,9 milions de càrrega corresponents a impagaments de multes, ja s’ha aconseguit cobrar 9 milions d’euros. Tant Sanjuán com Díaz Español han assenyalat que “malgrat que les actuacions conjuntes han sigut molt fortes, la qualitat el cobrament no és de fet la més desitjable”. El percentatge d’eficiència és del 16%, però els dos han assegurat que l’índex augmentarà “ja que ens estem apropant a temps més pròxims, amb deutes dels anys 2018, 2019 i 2020; i eixa proximitat al cobrament en executiva permetrà que el 16% d’eficiència millore considerablement”.

El delegat d’Hisenda ha explicat que, vist l’èxit de l’aplicació de les mesures de control a les multes de trànsit i ORA, des de l’Ajuntament i des de l’ATV s’ha efectuat un mostreig sobre la recuperació de deutes en altres ingressos municipals pendents, les taxes i impostos (clavegueram, guals, grua, sancions, IAE, diferents tipus d’IBI…) “I els resultats són francament positius: estem prop d’un 38% d’èxit de diligències d’embargament emeses, i d’estes s’ha pogut embargar més del 18%, que és una xifra major fins i tot que el percentatge que s’aconseguia embargar amb el conveni de multes o amb la col·laboració amb l’Agència Estatal”, ha explicat Sanjuán.

Augmentar la recaptació sense pujar els tipus

En tractar-se d’un mostreig amb dades reals, no una projecció teòrica, “podem ser raonablement optimistes sobre la quantitat d’ingressos que fins hui es perdien, però que des d’ara podrà recuperar l’Ajuntament”, ha explicat Borja Sanjuán. Segons el regidor d’Hisenda, “avancem en l’objectiu d’augmentar la recaptació sense haver de recórrer a la pujada de tipus, igual que fem, per exemple, amb la inspecció municipal fent que tot el que haja de pagar pague, i que ningú es lliure de fer-ho en detriment de la gent que està complint rigorosament amb les seues obligacions”.

Des d’ara, qualsevol ingrés públic de l’Ajuntament de València ja pot ser cobrat a ciutadans que resideixen fora del municipi. “El nostre objectiu com a ajuntament és fer el nostre sistema de tributs i d’ingressos públics més just; i allò més just és que tothom pague en equitat. I això està provocant també que es recapten estos diners que no es recaptaven, estos més de 9 milions d’euros, sinó que també el comportament de la ciutadania vaja tendint a actituds més responsables i més cíviques respecte al pagament de les seues sancions: si saben que la multa acabarà arribant a casa, s’incrementa el pagament de manera voluntària, és a dir, es produeix un incentiu a millorar els comportaments”. El delegat ha assenyalat que de 977.000 euros de valors llançats en actuacions embargades (tributs, taxes i alguna sanció tributària) s’ha pogut embargar el 16,48% dels valors llançats corresponents a l’IBI de naturalesa urbana; o el 54,55% dels valors de l’IAE. “És a dir, que quan continuem llançant els embargaments, els resultats seran molt positius”, ha conclòs.

Comenta la notícia