L’equip de govern de l’Ajuntament d’Alzira presenta el pressupost municipal per a 2017

L’alcalde, Diego Gómez i el regidor d’Economia, Hisenda i Joventut, Albert Furió han presentat este matí en roda de premsa l’esborrany del pressupost municipal per a l’any 2017.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Diego Gómez ha començat la seua intervenció dient que és un pressupost de meitat de legislatura, amb projecció de futur, que tindrà continuïtat el 2018. És un pressupost que projecta la resolució dels projectes de canvi de l’equip de govern. Marca també una nova etapa econòmica, suposa un augment de 1.403.051 €, donant unes dades globals de 37.913.124 €.

Respecte a les inversions ha insistit en l’aposta per micro-projectes front als macro-projectes d’altres legislatures amb tres enfocaments: Inversions bàsiques, inversions lligades a la venda del PMS (Patrimoni Municipal del Sól) i inversions obertes a subvencions com el Fons de Cooperació Municipal de Generalitat i Diputació.  En total, sumen al voltant de 2 milions d’euros. La intenció és fer una consulta oberta a la ciutadania aper a la votació d’algunes de les inversions.

Respecte als ingressos, hi haurà una rebaixa d’impostos, concretament, el 2 % a tots els rebuts de l’Impost de Bens Immobles. Ha anunciat que la Generalitat Valenciana augmentarà el seu pagament per les residències passant de 985.310 € a 2.143.200 €.

Per últim, ha indicat que la intenció és convocar el Ple per a l’aprovació la setmana vinent, havent convocat abans els Consells municipals sectorials per a tractar el pressuposta així com les Comissions Informatives.

A continuació, el regidor Albert Furió, ha comentat en primer lloc la reducció del deute públic, que al 2016 va suposar 2.412.739 € mentre que al 2017 esta quantitat es veu reduïda a 1.688.835 €. A continuació, ha passat a explicar amb més detall les principals novetats del pressupost municipal per delegacions:

SEGURETAT

Dos partides reben un increment pressupostari: La millora de la semaforització dotada amb 28.500 € (15.000 € d’increment ) i la senyalització del trànsit que està dotada amb 33.250€ (12.672,50 € més).

VIVENDA I URBANISME

 • La venda del Patrimoni Municipal del Sòl suposen 525.000€
 • Millorar els parcs infantils augmentant la partida respecte a l`exercici anterior 23.750€ (12.185 € més).
 • Es mantenen les ajudes a la compra de vivendes joves i les ajudes a la rehabilitació amb les mateixes quantitats que l’exercici anterior en 30.000€ i 90.000€ respectivament.
 • Augmenta també la partida de reparació i manteniment de les vies públiques, de 135.000 a 147.750 € i la senyalització de les vies públiques, de 5.000 a 9.500 €
 • Mobiliari urbà, dotat en una primera fase en 9.000€.
 • Van a implantar-se contenidors marrons per al reciclatge orgànic i suposa una inversió de 14.250€.
 • Un altra inversió important serà la construcció de nitxos al cementeri  per un import global de 150.000 €.
 • Elaboració d`un pla d’emergència i protecció civil: de 4.000 a 33.250€ (29.250 € més).

MEDI AMBIENT

Hi ha un creixement important del pressupost ja que és un àrea per la qual l’equip de govern vol apostar en distintes línies d’actuació:

 • Millora de vegetació del bosc de ribera: 19.000 €.
 • Pla d’arbratge, peatonalització i mobilitat:  47.500 €
 • Un segon pla d’arbratge i mobiliari que anirà a càrrec dels PPOS de la Diputació de València per un total de 65.000 €.
 • Educació medioambiental per als més menuts: 20.900 €.
 • Elaboració d`un pla d’emergència i protecció civil: de 4.000 a 33.250€ (29.250 € més).

AGRICULTURA

S’Augmenta  la reparació, manteniment i conservació de camins rurals que passa de 12.000€ a 38.000 € (+26.000 €).

Se crea una subvenció per a joves agricultors: 3.500 €

SERVEIS SOCIALS

Dins del pressupost de la Regidoria de Serveis Socials hi ha pocs canvis ja que l’aposta realitzada per este equip va ser iniciada el 2015 i 2016 i, per tant, ara cal que donem continuïtat per la situació econòmica i social: Manteniment del conveni amb la CREU ROJA (18.000 €) i CREU ROJA ALIMENTS (18.000 €), el conveni amb CÀRITAS (18.000 €) i amb l’ONG el NORTE PERDIDO (6.000 €). Així mateix, es dona continuïtat als dos fons que crearem al 2016 d’Ajudes Individualitzades No Periòdiques, en les dues modalitats AJUDES ASSISTÈNCIALS I AJUDES A PROBRESA ENERGÈTICA.

També cal destacar el tercer PLA D`IGUALTAT de l’Ajuntament que estarà enllestit el 2017 i que estarà dotat amb 23.750 €.

OCUPACIÓ

Un altra de les polítiques que començarem a apostar des de que accedirem al govern municipal varen ser precisament les polítiques d`ocupació:

 • Es mantenen LA DIPU TE BECA (20.000 €), els programes XÉ QUE IDEA i la LANZADERA.
 • Hem creat un nou pla d’ocupació “VIATGE A L`EMPLEABILITAT”: 54.150€.
 • Augment del Pla d’Ocupació per a joves: De  200.000 a 282.692€ (+ 82.692 €).

EDUCACIÓ

 • Parc d`Educació Vial: 4.750 €.
 • Pugen les beques d’estudi escolar: De 150.000 a 165.000 € (+ 15.000€).
 • Augment de les ajudes a estudiants sense recursos: De 15.000 a 20.000 € (+ 5.000€).
 • Es duplica l’ajuda per a transport universitari: De 10.000 a 20.000 € (+10.000 €).
 • S’augmenta l’ajuda per a l’escola d’educands de la Socientat Musical d’Alzira: De 10.000 a 16.000 €  (+ 6.000€).

CULTURA

 • Inversions i actuacions a la Casa de la Cultura: 9.724 €.
 • Gran Teatre és va a fer una inversió de 10.200€ per al canvi de l’escenari.
 • S’augmenta la inversió en programacions culturals passant de 125.000€ a 137.500€ (El qual suposa un increment de 12.500€ respecte al 2016.
 • Es manté el llibre d’Història d’Alzira amb 17.000€ i la celebració del 9 d`octubre (S`autofinancia encara que partida 14.250€)

Respecte a la biblioteca continuem apostant pel manteniment de les activitats lectores així com la festa del llibre.

ARXIU I PATRIMONI

 • Restauració de documents de l’arxiu: 4.750 €.
 • Digitalització de documents de l’arxiu: 6.650 €.
 • Adequació de sales del MUMA: 3.000€.
 • 1ª Fase de la TORRE DELS COLOMS.

JOVENTUT

Es mantindran les activitats que realitzen anualment com EXPOJOVE, PLA D`OCI ALTERNATIU, i subvenció del CJA. També amb les escoletes de Pasqua, ESTIU i Nadal (a la última edició s’apuntaren 252 xiquets i xiquetes).

Inversió en el Casal Jove al Magatzem de Cucó: 150.000 €.

FESTES

 • Augmenta la subvenció a la Junta Local Fallera: De 120.000 a 160.000.
 • Augmenta també la dotació per a les Festes de San Bernat: De 177.554  a 190.000 € (+15.245,5 €).
 • Augmenta la subvenció per a la Junta de Germandats i Confraries: De 37.705€ a 41.000 € (+3.295 €).

ESPORTS

Dins de l’aposta de donar suport i per a fomentar la pràctica esportiva ho materialitzarem en alguns fronts:

 • Augment de la partida d’entitats esportives i foment de l’esport: De 80.000 a 90.000€ (+10.000 €).
 • Es crea una partida de foment a l’esport femení: 30.000 €.

La piscina municipal s`inclou també dins del pressupost.

COMERÇ

 • La fira de comerç també augmenta: De 10.000€ a 19.000€ (+ 9.000€)

El regidor ha destacat també la reducció de despeses d’organs de govern: De 815.940 a 811.349 €.

El Fons de Contingència es queda igual que el 2016: 161.500€.

Com a conclusió, el regidor Albert Furió ha comentat:

 • És un pressupost fiscalment expansiu: Continuïtat a la reducció d’impostos que ja es va fer l’any anterior com, per exemple l’IBI.
 • Augment de les inversions públiques per millorar els serveis que prestem així com per reforçar l’economia local.
 • Ha hagut diverses reunions amb Conselleries i Diputació i s’han aconseguit que, per exemple, la Conselleria de Polítiques Inclusives augmente el que paga a l’Ajuntament per les residències de la tercera edat (de 985.310€ a 2.143.200€).
 • La caiguda del 8% dels valors cadastrals afecta directament a la plusvàlua. També el Pla de regularització cadastral del Ministeri de Montoro ha permés que afloraren bases imposables que no tributaven.
 • Complim ESTRICTAMENT LES REGLES FISCALS:
  • L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.
  • EL LÍMIT D’ENDEUTAMENT

Deixa el teu comentari