Les associacions de veïns d’Alzira poden sol·licitar les ajudes del període de 2019 fins al 18 d’abril

Ahir es van reunir, a l’Ajuntament d’Alzira, els membres del Consell de Participació Ciutadana amb els representants de diverses associacions de veïns de la ciutat per tal de tractar assumptes d’interés per a les entitats, com també exposar les propostes i inquietuds d’estes al consell.

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana s’informa que, com cada any i, després que s’aproven els pressupostos municipals, s’inicia el termini perquè les associacions de veïns presenten les sol·licituds amb la documentació exigida en les bases per accedir a les ajudes que atorga l’Ajuntament d’Alzira.

Fins al 18 d’abril es poden sol·licitar les ajudes destinades a associacions de veïns existents en la ciutat d’Alzira inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, tenint en compte els requisits i la documentació que s’inclouen en les bases, les quals es poden consultar al web de l’Ajuntament www.alzira.es.

Tal com marca la normativa de les mateixes bases de les ajudes, totes i cadascuna de les associacions de la ciutat han sigut degudament informades, individualment, del termini per sol·licitar les ajudes i de la informació inclosa en les basses en qüestió.

En els esmentats pressupostos de 2019 s’assignen 17.000 euros per a les entitats que destinaran les ajudes econòmiques a activitats ordinàries programades, per a manteniment i equipament, gastos diversos, per a realitat social del barri, tenint en compte el nombre de socis inscrits en cada associació de veïns. També, i dins del pressupost hi ha una assignació de 300 euros a aquelles associacions que no disposen de local municipal i que realitzen la sol·licitud prèviament.

Deixa el teu comentari