Les associacions La Dinamo i Horts Municipals La Coscollosa signen un conveni de col·laboració

L’associació La Dinamo Acció Social de Burjassot i l’associació Horts Municipals La Coscollosa de Godella signaren ahir un conveni de col·laboració per tal que l’alumnat del centre La Dinamo puga realitzar les pràctiques de la seua formació educativa als horts de La Coscollosa.

Totes dues associacions sense ànim de lucre comparteixen objectius pel que fa a la protecció del medi ambient, la protecció de l’horta del municipi i la promoció de l’agricultura com a forma de millorar la qualitat de vida de les persones, especialment d’aquells sectors desfavorits o en risc d’exclusió social.

L’associació La Dinamo Acció Social va obrir el seu recurs a Godella el darrer mes de març, després de sis anys d’experiència a Burjassot. Este centre compta amb 24 places autoritzades per la conselleria d’Igualtat per a xics i xiques de 16 a 21 anys en situació de risc, immigrants en processos de regularització, joves que deixaren l’escola i volen traure’s el graduat, menors vinculats a la xarxa de protecció o joves que estiguen complint o vagen a complir alguna mesura judicial. Dinamo també té un conveni amb l’escola de persones adultes Vicent Ventura de CCOO per a que els joves que participen al projecte Agrodinamo puguen traure’s el graduat en secundària.

El recurs Agrodinamo, d’emancipació i autonomia per a joves, té com a activitat principal el treball productiu per al cultiu d’hortalisses ecològiques i la seua venda. Aquesta tasca suposa un marc idoni per a l’acció educativa, com un espai d’economia real que dóna sentit als itineraris d’inserció, possibilitant tant una experiència pre-laboral com un augment real d’empleabilitat i, per tant, de les oportunitats d’integració en el món laboral.
Pel que fa als horts municipals de l’associació La Coscollosa, es tracta d’una iniciativa de l’Ajuntament de Godella que té com a objectius promocionar i difondre l’agricultura com a ferramenta de coneixement i respecte del medi local i global, posar en valor el saber de l’agricultura tradicional i l’agricultura ecològica, promocionar els valors i les pràctiques que afavorisquen el contacte, l’intercanvi i la convivència intergeneracional, i apropar al veïnat de Godella la possibilitat de conrear els seus propis aliments i mantindre l’ús agrícola tradicional als terrenys de l’horta que envolta el municipi.

Las asociaciones La Dinamo y Huertos Municipales La Coscollosa firman un convenio de colaboración
La asociación La Dinamo Acción Social de Burjassot y la asociación Huertos Municipales La Coscollosa de Godella firmaron ayer un convenio de colaboración para que el alumnado del centro La Dinamo pueda realizar las prácticas de su formación educativa en los huertos de La Coscollosa.

Las dos asociaciones sin ánimo de lucro comparten objetivos en cuanto a la protección del medio ambiente, la protección de la huerta del municipio y la promoción de la agricultura como forma de mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de aquellos sectores desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.

La asociación La Dinamo Acción Social abrió su recurso en Godella el pasado mes de marzo, después de seis años de experiencia en Burjassot. Este centro cuenta con 24 plazas autorizadas por la consejería de Igualdad para chicos y chicas de 16 a 21 años en situación de riesgo, inmigrantes en procesos de regularización, jóvenes que dejaron la escuela y quieren sacarse el graduado, menores vincu

Deixa el teu comentari