Les cases enderrocades del Torretxò deixen una explanada on s’ubicarà una zona verda per al veïnat

Les sis vivendes del carrer Aguila en situació de ruïna, a la zona del Torretxò ja han sigut enderrocades. Una volta realitzada la primera fase del projecte, es passarà a crear un espai verd per tal de dignificar l’entorn.

El regidor de Gestió Urbanística vol recordar que: “Estos treballs d’enderroc han sigut una mesura necessària davant l’estat de deteriorament d’estes cases. Com ja vaig afirmar, volem millorar la nostra ciutat, volem dignificar els nostres entorns, volem recuperar espais verds per a la població, per la qual cosa, només siga possible es realitzaran les actuacions pertinents a la zona del Torretxò, per tal de dotar d’una zona verda esta part de la ciutat, amb la pavimentació de l’espai i plantació d’arbres.

Dins del mateix pla està previst que, pròximament, altres cases que limiten amb la mateixa zona, en situació de ruïna siguen enderrocades per tal de donar més espai obert i crear la zona verda.

Deixa el teu comentari