Les estacions de servei i els centres comercials presenten un elevat compliment de la reglamentació en seguretat industrial

Les instal·lacions del sector de les estacions de servei i dels centres comercials presenten un elevat compliment de la reglamentació en matèria de seguretat industrial.

Aquesta és la principal conclusió que es desprèn de les dades de diagnòstic que s’han obtingut en la I Campanya del Pla d’Acció per a la Promoció de la Seguretat Industrial, realitzada en l’últim trimestre del 2018, i que han sigut traslladats per la Conselleria d’Economia Sostenible al Consell Valencià de Coordinació de Seguretat Industrial.

Aquest Consell, en el qual participa la Conselleria, està integrat per organismes de control com Aseival, associacions professionals com Femeval i Fempa col·legis professionals com COEICV i Cogiticova i agents socials com la CEV, CCOO i UGT, i té entre els seus objectius donar suport, coordinar els criteris i prioritzar les accions de l’Administració en matèria de seguretat industrial.

La I Campanya del Pla d’Acció s’ha realitzat en els àmbits que havia determinat el Consell: estacions de servei, centres comercials i una petita mostra de la Indústria.

En total, s’ha realitzat el diagnòstic de 1.672 instal·lacions (905 a València, 519 a Alacant i 248 a Castelló), que suposen més del 20% de les estacions de servei, aproximadanente el 80% dels centres comercials i una xicoteta mostra de la Indústria

El tipus d’instal·lacions que s’han diagnosticat estan sotmeses a la normativa d’accidents greus, emmagatzematge de productes químics, aparells elevadors i ascensors, centres de transformació, equips a pressió, gasos combustibles, instal·lacions contra incendis i instal·lacions elèctriques d’alta tensió.

Els resultats de cada un dels diagnòstics s’han posat de forma confidencial a disposició dels titulars de les instal·lacions per tal de poder analitzar-los i, si escau, esmenar possibles deficiències.

Resultats generals dels diagnòstics realitzats

Els resultats generals dels diagnòstics sobre les estacions de servei destaquen que aquestes instal·lacions disposen de contractes de manteniment de centres de transformació en vigor, compleixen amb la inspecció periòdica de la baixa tensió i amb la inspecció periòdica de les instal·lacions petrolíferes.

En el cas dels centres comercials, s’ha constatat que disposen dels contractes de manteniment i inspecció tant dels centres de transformació, com dels ascensors i de les instal·lacions contra incendis.

També les indústries diagnosticades presenten un elevat compliment de la reglamentació sobre centres de transformació, instal·lacions de protecció contra incendis, equips a pressió, gasos combustibles, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, instal·lacions frigorífiques i instal·lacions petrolíferes.

No obstant, en la Campanya s’han detectat àmbits a millorar en algunes de les instal·lacions respecte a documentació com projectes i memòries tècniques, o un major coneixement d’alguns requisits exigits per a certs reglaments de seguretat sobre emmagatzematge de productes químics, instal·lacions tèrmiques o inspecció tècnica de línies aèries i subterrànies d’alta tensió.

Pla d’Acció per a la Promoció de la Seguretat Industrial

Aquesta és la primera vegada que la Generalita afronta la seguretat industrial des de la promoció i la conscienciació, atenent una antiga reivindicació tant de les associacions professionals com a agents socials i col·legis professionals encarregats de la seguretat industrial, amb qui s’ha treballat de forma coordinada .

La campanya ha contemplat un seguit d’actuacions dirigides als titulars de les instal·lacions, tant a nivell de diagnòstic de les mateixes, com a través d’una tasca informativa i divulgativa que els permeta des del coneixement, garantir el compliment de les obligacions, i en general, prendre consciència sobre els avantatges i beneficis tant particulars com socials de la seguretat industrial

A més de les accions de diagnòstic, en la campanya s’han realitzat accions de difusió mitjançant la celebració de jornades tècniques, per tota la Comunitat Valenciana, en huit ciutats com Alacant, La Nucia, Almoradí, Alcoi, València, Sagunt, Ontinyent i Castelló.

També s’ha habilitat una ‘Microsite web de Seguritat Industrial’ amb guies pràctiques i breus i amb el vídeo de la campanya i material d’utilitat, així com accions de divulgació i promoció en xarxes socials i mitjans de comunicació per conscienciar la ciutadania, en general, que la seguretat industrial garanteix el benestar social les 24 hores del dia, i protegeix directament i eficaçment, la vida diària i quotidiana de totes les persones.

El Consell vol conscienciar la ciutadania sobre la seguretat industrial i també lluitar contra l’intrusisme professional. Per això, des de la Conselleria es va a continuar durant 2019 incrementant el pressupost per a determinar en quins àmbits es van a continuar realitzant aquests diagnòstics i, per a finals de gener, està previst que estiga dissenyada una nova campanya.

Deixa el teu comentari