Les oficines agràries comarcals de la Generalitat es modernitzen per a millorar el servei al sector agroalimentari

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha assegurat que les oficines agràries comarcals de la Generalitat estan immerses en un procés de modernització per a millorar el seu servei al sector agroalimentari.

Elena Cebrián ha argumentat en el ple de Les Corts la necessitat de la reforma de la xarxa per l’estat en el qual es trobaven les oficines “després d’anys d’abandó dels governs anteriors”.

Cebrián ha explicat que, en el futur, les oficines agràries estaran adaptades a la realitat actual, seran més modernes, àgils i prestaran un millor assessorament i atenció a les persones que treballen en el sector agrari.

El procediment iniciat es planteja a partir de tres eixos. D’una banda, vertebrant el territori, concentrant recursos per a gestionar millor, augmentar el personal, que s’incrementarà en un 25% i donar-li major especialització. Per un altre, invertint en mitjans, per a millorar l’atenció presencial, a més d’ajudar en la digitalització de tràmits i procediments. En tercer lloc, fent-ho amb participació i transparència.

El nou model d’organització es basarà en deu àrees funcionals agràries, definides amb l’objectiu de millorar la vertebració territorial i la capacitat de gestió.

Cadascuna de les àrees estarà integrada per oficines reorganitzades en funció de criteris com haver sigut seu d’una oficina comarcal, el seu nivell d’activitat i càrrega de treball, l’existència propera d’altres centres administratius i organismes públics, segons la seua relació amb àrees urbanes pròximes i les seues vies de comunicació així com els temps de desplaçament necessaris.

En atenció als resultats d’aqueixes anàlisis s’elaboraran propostes per a concentrar els recursos per a millorar la gestió, per a especialitzar al personal, augmentar els recursos humans, donar més informació i facilitar els tràmits digitals, mitjançant un portal agrari i una oficina de tramitació virtual, així com renovar i millorar els edificis.

Amb la reorganització es compleix el mandat de Les Corts i s’adapta la xarxa a la realitat actual.

Deixa el teu comentari