Les persones usuàries de Metrovalencia superen els 8 viatges de mitjana en els seus desplaçaments setmanals

La freqüència d’ús del metre i tramvia de dilluns a divendres és del 61,7%

El 19,2% dels clients i les clientes admet que ara realitza menys moviments, dels que un de cada cinc és per la COVID o el teletreball

El nombre mitjà de desplaçaments que les persones usuàries de Metrovalencia van realitzar a la setmana es va situar l’any passat en 8,28 viatges, segons es desprén de l’últim Índex de Satisfacció al Client (ISC) 2020, realitzat després d’efectuar 3.015 entrevistes amb un error estadístic per a les dades globals del +1,78% per a un interval de confiança del 95,5% entre els viatgers i viatgeres majors de 15 anys de metre i tramvia.

Les dades revelen que el 37,2% dels clients i les clientes va realitzar 10 viatges setmanals; el 22,5% fins a 4 viatges; el 19,6% de 5 a 9 desplaçaments; el 12,2% entre 11 i 19 viatges; el 4,1% no ha viatjat en l’última setmana; i el 4% incideix en què ho ha fet 20 o més vegades.

Quant a la freqüència d’ús, el 61,7% recalquen que utilitzen el metre i/o tramvia de dilluns a divendres; el 23,3% dues o tres vegades; el 6,8% cada quinze dies; el 6,6% un dia a la setmana i el 1,6% una vegada, esporàdicament.

El 43% de les persones entrevistades declara que no té un mitjà privat per a desplaçar-se; el 37,5% que prefereix desplaçar-se amb metro o tramvia enfront d’altres opcions de transport, tant públiques com privades; el 21,7% que no disposa en la seua zona de mig públic per a moure’s fins al seu destí i el 18,1% admet que no pot aparcar el seu vehicle particular en el lloc de destinació.

El percentatge de persones usuàries “obligades” aconsegueix el 71,2% i les “no obligades” el 28,8% restant, mentre que el 31,3% dels clients i les clientes va viatjar amb major assiduïtat que en l’exercici anterior, el 49,5% ho va fer amb la mateixa i el 19,2% un menor nombre de vegades.

Entre les persones passatgeres que afirmen realitzar una major freqüència de moviments per la xarxa, el 70,4% declara que la raó d’això és perquè ha de desplaçar-se aquest any més vegades; el 22,5% per cent assenyala que el trajecte que ara necessita encaixa millor amb el metre o tramvia; el 2,7% assevera que en l’actualitat li “agrada” més viatjar amb metro o tramvia; el 2,3% puntualitza que té un lloc de residència diferent; 1,8% reconeix que ara no disposa d’un altre mitjà privat per a desplaçar-se; i l’1% argumenta qüestions econòmiques per a fer-ho.

Entre els passatgers i passatgeres que asseguren que ara realitzen menys moviments per Metrovalencia, el 66,9% explica que ha hagut de desplaçar-se menys; el 21% justifica la seua actitud en la COVID o en el teletreball; el 9% assenyala que li encaixa pitjor el metre o tramvia i el 3,3% que li agrada menys aquest tipus de mitjà de transport.

Valoració dels usuaris i les usuàries

Els clients i les clientes han atorgat una valoració de notable, 8,01 punts sobre 10, al servei global de transport que presta Metrovalencia, d’acord amb els resultats de l’Índex de Satisfacció al Client (ISC) 2020.

D’entre els 19 factors valorats per les persones viatgeres en l’enquesta del ISC relacionats amb el servei que presta FGV a València i la seua àrea metropolitana, 15 superen la qualificació de 7 punts.

Els aspectes del servei que han rebut millor valoració per part dels clients són la seguretat en el trajecte (8,58); senyalització (8,52); accessibilitat al tren (8,47); rapidesa (8,45) i puntualitat (8,2 punts).

Deixa el teu comentari