Les taxes i impostos locals d’Alzira es poden fraccionar sense interessos

 L’Ajuntament d’Alzira ja va anunciar a l’inici de l’estat d’alarma canvis en els períodes de pagament dels impostos municipals i diferents mesures per tal de facilitar el pagament a la ciutadania.

“Des de l’àrea econòmica s’ha treballat sempre per a adaptar-se a les necessitats de la ciutadania, de fet l’ordenança referida als ajornaments i fraccionaments ja contemplava mesures per a que la contribució urbana no domiciliada es puga fraccionar al llarg de l’any sense interessos” ha manifestat el regidor responsable de l’àrea Albert Furió.

L’ordenança general de recaptació va ser aprovada per unanimitat en setembre de 2017 i en el cas dels tributs de cobrament periòdic anual, s’especifica que és possible el fraccionament  sense interessos de demora fins el 20 de desembre.

Això és aplicable als rebuts no domiciliats de:

– Impost de Béns Immobles Urbans. 

– Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. 

– Taxa per Entrada de Vehicles i Guals. 

– Impost de Béns Immobles Rústics. 

– Impost d’Activitats Econòmiques. 

Per a poder ser beneficiari d’aquest fraccionament s’haurà demanar abans del 30 de juny sol·licitant-ho en La Clau (cal demanar ccitaprevia.alzira.es) a través de correu electrònic a voluntaria@alzira.es o a la seu electrònica 

En el cas dels rebuts domiciliats ja es fraccionen automàticament en dos trams, el primer el 15 de juny i el segon el 5 d’octubre i es bonifica en un 5% de la quota íntegra.

Deixa el teu comentari