L’esport femení, el base i el dels grups vulnerables “ha passat quasi desapercebut”

“Lliga”, “futbol” i “primer league”, els termes esportius més repetits a Twitter al principi de la pandèmia de COVID-19

Luis Millán González, investigador i docent de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a la Universitat de València, ha dirigit un estudi sobre la relació entre la COVID-19 i l’esport a la xarxa social Twitter durant els primers mesos de la pandèmia. El treball constata la importància del futbol europeu, les olimpíades (que es van cancel·lar en aquest moment) i que la majoria de tuits estan centrats en l’esport professional masculí i els grans esdeveniments de masses.

En aquest treball, publicat a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, s’ha dut a terme una anàlisi quantitativa i qualitativa de tuits recollits des de gener fins a maig de 2020, i s’ha demostrat la importància de l’esport en la vida de la ciutadania, així com el paper que desenvolupen les figures esportives i els mitjans de comunicació en aquest àmbit.

La majoria de tuits analitzats estan centrats en l’esport professional masculí i en grans esdeveniments de masses, especialment en l’impacte econòmic derivat d’aquesta cancel·lació massiva. L’esport base i el femení han passat desapercebuts tot i ser els més desfavorits per la COVID-19. A més, cap tuit ha tractat temes relacionats amb els grups més vulnerables com persones sense llar, refugiats i grups directament afectats pels efectes de la pandèmia com la tercera edat.

“Tampoc s’han apreciat mesures anti-COVID per a les pràctiques esportives, ja que la majoria d’aquestes estan adreçades als espectadors d’aquests esdeveniments esportius. No obstant això, alguns esportistes professionals sí que han format part de campanyes i han publicat contingut per a la contenció del virus”, destaca Luis Millán. Tot i això, l’estudi declara que no s’ha utilitzat tot el potencial d’aquesta xarxa social per a la difusió d’aquesta informació. D’altra banda, sí que va quedar reflectida en els tuits la importància de fer exercici físic per a combatre els problemes tant físics com psicològics derivats del confinament.

L’esport de què més s’ha parlat ha estat del futbol europeu i les paraules “lliga”, “futbol” i “primer league” han estat unes de les més repetides durant tota l’anàlisi. La paraula “olimpíades” també ha destacat davant d’altres, ja que es tracta de l’esdeveniment esportiu, econòmic, polític i social més significatiu, i la seua cancel·lació tingué lloc durant aquest període d’estudi.

Per a aquesta investigació, duta a terme entre els mesos de gener i maig de 2020, es van recopilar de manera sistemàtica més de quatre milions de tuits bruts sobre esport i COVID-19 a tot el món. El nombre més alt de tuits recollits es va aconseguir el mes de març, coincidint amb les mesures restrictives que van prendre Espanya i Itàlia per a contindre la pandèmia. A través d’algoritmes quantitatius, s’ha aconseguit ampliar la macroestructura de les dades quantitatives, mentre que l’anàlisi qualitativa ofereix una interpretació detallada dels anteriors, fet que aporta una visió global d’aquest impacte. És la primera vegada que es fa una anàlisi mixta d’aquest tipus per estudiar una pandèmia en l’àmbit esportiu.

És important conéixer la repercussió de l’esport en la vida de les persones, un aspecte que s’ha vist reflectit a Twitter. Però, per desgràcia, aquesta xarxa social ha estat poc aprofitada per difondre actituds saludables sobre la COVID-19 en el període d’estudi analitzat.

Article: González, L.-M.; Devís-Devís, J.; Pellicer-Chenoll, M.; Pans, M.; Pardo-Ibañez, A.; García-Massó, X.; Peset, F.; Garzón-Farinós, F.; Pérez-Samaniego, V. «The Impact of COVID-19 on Sport in Twitter: A Quantitative and Qualitative Content Analysis». Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 4554. Enlace: https://doi.org/10.3390/ijerph18094554

Peu de foto: Part de l’equip de l’estudi. D’esquerra a dreta: Maite Pellicer Chenoll, Víctor Pérez Samaniego, Miquel Pans Sancho, Luís Millán González i José Devís Devís.

Deixa el teu comentari