L’Estudi de viabilitat del Parc de Ribera aposta per integrar el Magre a Carlet

L’Ajuntament de Carlet compta ja amb una proposta per a desenvolupar l’espai urbà al voltant del Magre, una proposta global amb l’objectiu que la trama urbana no done l’esquena al riu i que planteja solucions a llarg termini per tal de millorar la façana fluvial de la ciutat creant espais intermedis compatibles amb el fluir de l’aigua del riu.

Esta proposta, recorda el regidor de Medi ambient, «respon a la preocupació i demanda popular de reurbanitzar la ronda del Malecó al nord i donar-li continuïtat a l’albereda sud. Este estudi marca les línies d’actuació de com volem fer-ho, d’una forma que no ens separe del riu sinó que convisca amb la ciutat».

Les conclusions de l’estudi visibilitzen que, al llarg dels anys, el desenvolupament urbanístic de Carlet ha estat condicionat pel riu de manera que la ciutat hi ha crescut d’esquena. Amb este estudi es planteja una nova mirada cap al riu i el desenvolupament de la façana fluvial d’una manera diferent a com s’ha fet fins ara. Es partix de la visió de tres zones al riu i el seu entorn, l’espai principal, que seria el fluix d’aigua i el bosc de ribera associat que ha d’estar especialment protegit. Un segon espai que s’anomenaria parc urbà, que seria la zona de filtre entre la trama urbana i el riu, i un tercer espai, una franja intermèdia entre el parc urbà i el bosc de ribera on s’ha de desenvolupar el Parc de Ribera o Parc d’Enmig com un espai fluvial. Fent compatible tot açò amb altres usos urbans, com són les zones esportives ara preexistents en el llit del riu.

Entre les propostes concretes i solucions que es plantegen cal destacar la necessitat d’aconseguir la continuïtat del fluix de l’aigua del riu sense interrupcions pel llit del riu, ja que actualment queda entrebancat per la cimentació del pont que provoca un graó insalvable per a la fauna aquàtica. La connexió entre l’albereda i l’altre tram de malecó, posar en valor la façana urbana de cara al riu, dignificant per exemple la façana fluvial del Mercat municipal amb el desenvolupament d’una nova ‘plaça’. En altres trams del riu es planteja la creació de zones enjardinades obertes que enllacen riu i trama urbana, igual que s’aposta per integrar les zones esportives en el riu d’una nova manera sense alçar murs i barreres que protegisquen les infraestructures, sinó creant espais i infraestructures integrades que siguen susceptibles de ser utilitzades d’acord amb els cicles fluvials.
En definitiva, es tracta d’un projecte que tal com va explicar el portaveu de la cooperativa Crearqció, Jaume Puchalt, «pose el Magre damunt la taula i al centre del debat urbà».

A més de la presentació del projecte, es va inaugurar una exposició que estarà oberta fins al pròxim 20 de gener en la qual es poden conéixer diversos aspectes del Magre. L’exposició està oberta en la Biblioteca municipal de Carlet i inclou una visió del Magre a vista de pardal.

Deixa el teu comentari