L’Hospital d’Alzira col·labora amb la Universitat Politècnica de València en el desenvolupament d’un software per al diagnòstic precoç de l’Alzheimer

Esta eina extreu biomarcadors que permeten caracteritzar i detectar en quina fase està la malaltia

La importància d’este software radica en què, en l’actualitat, el diagnòstic de l’Alzheimer es realitza quan ja han aparegut els símptomes i, per tant, ja hi ha dany en el cervell del pacient

El radiòleg de l’Hospital Universitari de la Ribera Enrique Mollá, està col·laborant amb la Universitat Politècnica de València (UPV) en el desenvolupament d’un software que permetria el diagnòstic precoç de la malaltia d’Alzheimer d’una forma no invasiva.

Conegut com ALTEA (acrònim d’Alzheimer Texture Analyzer), este programa està sent desenvolupat per investigadors de la UPV pertanyents al Centre de Biomaterials i Enginyeria Tissular (CBIT).

Cal destacar que, en l’actualitat, el diagnòstic d’Alzheimer segueix sent fonamentalment clínic, és a dir, basat en la presència de símptomes i, per tant, quan ja hi ha dany neuropatològic o este ja és greu en el cervell del pacient. D’aquí, la importància d’esta eina (per ara, en fase beta per a investigació), que ajudaria a la detecció d’Alzheimer en les seues fases més incipients.

Per a això, ALTEA permet visualitzar i segmentar imatges de ressonància magnètica i, a partir d’estes imatges, extreure i analitzar diferents paràmetres de textures cerebrals, convertits en biomarcadors de la malaltia d’Alzheimer (és a dir, indicadors biològics que es poden mesurar i relacionar la seua presència i intensitat amb el desenvolupament d’una malaltia).

Segons ha destacat l’investigador del Centre de Biomaterials i Enginyeria Tissular de la UPV David Moratal, “a la llum dels resultats preliminars obtinguts, podem afirmar que tant l’anàlisi de textures 2D com 3D de l’hipocamp del pacient (una de les regions que més es veu afectada per l’atròfia cerebral en les primeres fases de la malaltia) són eines molt potents que podrien complementar i millorar, en gran mesura, el diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer. ALTEA ajudaria al diagnòstic precoç i a diferenciar les diferents etapes de la malaltia “.

Com funciona ALTEA

El software desenvolupat pels investigadors de la UPV realitza un processament matemàtic de les imatges radiològiques, a partir del qual s’extreuen uns paràmetres que permeten quantificar l’homogeneïtat o heterogeneïtat de la regió hipocampal del cervell del pacient.

“Amb estos paràmetres podem caracteritzar i detectar en quina fase està la malaltia i podem ajudar a descobrir alteracions imperceptibles a simple vista per als especialistes clínics”, ha afegit Rafael Ortiz, estudiant de doctorat de la UPV i un dels desenvolupadors del software al costat dels estudiants del Grau en Enginyeria Biomèdica de la UPV Carlos López i Carolina Giménez.

Validació

Per validar el nou software, els investigadors han analitzat imatges de ressonància magnètica de tres grups de persones: pacients amb Alzheimer, pacients amb deteriorament cognitiu lleu precoç i subjectes control. Les anàlisi s’han dut a terme a la regió hipocampal de les persones estudiades, usant regions d’interès circulars i esfèriques.

“Una vegada desenvolupat ALTEA, vam realitzar un estudi transversal mitjançant una anàlisi estadística exhaustiva per establir la capacitat predictiva dels possibles biomarcadors obtinguts, amb uns resultats molt positius”, ha assenyalat David Moratal.

Sobre l’aplicació d’esta eina en la pràctica clínica, els investigadors han assenyalat que “encara cal introduir més paràmetres de textura i millorar el mòdul que permet analitzar combinacions de paràmetres de textura mitjançant tècniques d’aprenentatge automàtic, per tal de crear models classificadors validats”.

Alzheimer

Actualment, la malaltia d’Alzheimer és el tipus més comú de demència (entre el 60 i el 80% dels casos). Este desordre neurodegeneratiu es caracteritza per la presència d’un deteriorament progressiu de les funcions cognitives i conductuals, principalment a edats avançades.

Segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), en els últims 10 anys, la mortalitat per Alzheimer ha augmentat més d’un 61% (un 63,7% en dones i un 55,8% en homes).

Deixa el teu comentari