L’Hospital de la Ribera dona atenció pal·liativa a prop de mil pacients en 2021

L’Hospital Universitari de la Ribera ha oferit cures pal·liatives a un total de 962 pacients en els primers nou mesos de 2021. Així ho ha comunicat el coordinador de la Unitat de Cures Pal·liatives de la Ribera, Dr. Pablo Lafuente, amb motiu del Dia Mundial de les Cures Pal·liatives, que se celebra demà, 9 d’octubre.

Estes cures tenen com a objectiu fonamental alleujar el sofriment i millorar, en la mesura del possible, la qualitat de vida dels pacients amb una malaltia oncològica o crònica avançada (per exemple, insuficiència cardíaca o EPOC), sense possibilitats de tractament curatiu.

En este sentit, segons ha assenyalat el Dr. Lafuente, en la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital d’Alzira atenen qualsevol mena de pacient amb una malaltia per a la qual no existisca tractament curatiu, si pot ser des de l’inici de la mateixa i sense esperar que es trobe en una fase avançada.

D’esta manera, aconsegueixen proporcionar la millor qualitat de vida possible al pacient durant tot el procés patològic, arribant a una mort digna. Els pacients inclosos en el programa de cures pal·liatives són pacients oncològics, així com pacients amb patologies hematològiques o mèdiques com les cardíaques o pulmonars. 

Cal destacar que el Departament de Salut de la Ribera compta amb una Ruta Assistencial en Cures Pal·liatives, que s’encarrega d’establir els criteris de derivació dels pacients a la Unitat de Cures Pal·liatives i crea les sinergies entre serveis i unitats del Departament de Salut de la Ribera per a oferir una atenció al final de la vida del pacient el més completa possible.

D’esta manera, ofereixen cures pal·liatives a tots els pacients del nostre Departament de Salut, independentment d’on residisquen, ja siga un nucli poblacional gran o una xicoteta zona rural. 

Els objectius d’esta Ruta Assistencial de Cures Pal·liatives són els d’agilitar el diagnòstic i la identificació dels pacients amb necessitats pal·liatives per a afavorir la continuïtat assistencial, millorar el seu abordatge clínic, garantir l’acompanyament familiar compatibilitzant-lo amb les mesures clíniques necessàries i proporcionar una mort digna.

Deixa el teu comentari