L’Hospital La Fe redueix en cinc anys un 30% la mortalitat per sèpsia en l’UCI gràcies a un sistema de resposta ràpida

Aquest servei de medicina intensiva estés evita morts hospitalàries potencialment predictibles


Actualment cobreix 500 llits de serveis de risc i està prevista l’extensió a més plantes d’hospitalització

El servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe utilitza actualment un sistema de resposta ràpida (SRR) o també Servei Estés de Medicina Intensiva (SEMI), per a la detecció precoç del pacient sèptic, gestionat per personal de vigilància intensiva en col·laboració amb personal de les plantes d’ingrés.

Actualment cobreix 500 llits d’hospitalització de serveis de risc i està prevista la seua extensió gradual a la resta de plantes d’hospitalització. El resultat més rellevant observat ha sigut la disminució de la mortalitat dels pacients que ingressen en l’UCI procedents d’hospitalització en un 30% durant els últims 5 anys.

Els SRR són dispositius assistencials hospitalaris de seguretat del pacient els objectius principals del qual són assegurar cures de qualitat a tots els pacients ingressats en les plantes d’hospitalització mitjançant la prevenció i l’anticipació de la deterioració clínica greu. Es pretén que el pas per l’hospital siga una experiència el menys traumàtica possible per al malalt, els seus familiars i els seus cuidadors sanitaris.

A més, es busca reduir la mortalitat hospitalària, reduir els esdeveniments clínics adversos com les parades cardíaques inesperades, les morts inesperades, els ingressos en l’UCI no programats deguts a l’ingrés en un lloc inadequat, atenció inadequada o retard en el reconeixement de la gravetat.

Aquests sistemes també promouen el suport i la col·laboració multidisciplinària entre els serveis per a assegurar la continuïtat de cures i entrenar a altres professionals en el reconeixement i maneig precoç del pacient greu i potencialment greu.

Composició del sistema de resposta ràpida

El sistema consta de dos braços, un aferent i un altre eferente:

A) Braç aferent: la vigilància i detecció del pacient greu hospitalitzat en plantes es realitza mitjançant dos elements integrats en el sistema de resposta ràpida: l’ús generalitzat obligatori de l’escala clínica pronóstica denominat ALERTA, composta per 7 variables clíniques que es registren rutinàriament per la infermeria cada 12-24 hores i l’anormalitat de les quals es pot reconéixer, quantificar i interpretar fàcilment. La infermera realitza la presa de constants clíniques mitjançant la instrumentació electrònica habitual connectada a monitors portàtils de fàcil maneig amb lectors d’identificació i capacitat de transmetre via wifi les constants vitals introduïdes en el monitor a la gràfica electrònica d’infermeria en el sistema d’informació clínica de l’hospital denominat ORION clinic i a una central de monitoratge específic del sistema automàtic del SRR i que pot veure’s en una pantalla contínuament. A partir de les constants del pacient es generarà una alerta de color, segons la puntuació obtinguda i el grup de risc assignat de manera automàtica: groc (baix risc), taronja (risc intermedi) i roja (alt risc).

Els pacients amb risc intermedi podran romandre en la planta monitorats a criteri mèdic. El monitoratge es pot realitzar amb biosensores i altres dispositius sense cables. El sistema posseeix alarmes de les variables que es troben fóra de rang i alertes de tendència en la puntuació que indicaran si el pacient ha passat a pertànyer al grup d’alt risc. El monitoratge és seguit des d’una central situada en la planta, una central situada en Urgències, una central situada en l’UCI i mitjançant dispositius mòbils (telèfons intel·ligents) que porta el metge del servei estés de medicina intensiva, el metge de guàrdia de les plantes protegides pel sistema i el metge d’Urgències.

B) Braç eferente: la resposta és a càrrec del servei estés de medicina intensiva (SEMI) format per un metge de plantilla, després de l’activació mitjançant una trucada telefònica o una alerta electrònica, aplicarà una intervenció precoç (inferior a 15 minuts) i individualitzada, que es completarà amb la decisió d’ubicació del pacient en el lloc de l’hospital més apropiat per a la seua cura des del punt de vista de la seua seguretat, confort i eficiència del sistema.

Comenta la notícia