L’Hospital de la Ribera organitza les I Jornades Autonòmiques de Maneig Multidisciplinar de Fractura de Maluc

Se celebrarán el 18 de maig al Col•legi de Metges de València

• Una atenció integral d’esta patologia permet reduir a la meitat el percentatge de mortalitat associada

• A l’Hospital d’Alzira, el 70% dels pacients operats de fractura de maluc abandona el centre hospitalari, després de l’alta, pel seu propi peu

Alzira (08.05.18). L’Hospital Universitari de la Ribera ha organitzat les I Jor-nades Autonòmiques de Maneig Multidisciplinar de Fractura de Maluc, que reuniran a especialistes de tota la Comunitat Valenciana, el proper 18 de maig, al Col•legi de Metges de València.

En l’organització d’esta Jornada també han col•laborat els hospitals Clínic de València, Dr. Peset, General de València, Arnau de Vilanova, General de Cas-telló i Vinalopó.

L’objectiu d’estes Jornades és destacar la importància del maneig multidiscipli-nari dels pacients amb fractura de maluc, aspecte este poc habitual als hospitals espanyols i en el qual l’Hospital d’Alzira compta amb una contrastada experièn-cia.

Este maneig interdisciplinari, amb l’estreta coordinació de professionals d’Ur-gències, Traumatologia, Geriatria, Anestèsia, Medicina Interna, Infermeria i Rehabilitació, entre d’altres, suposa abordar la fractura de maluc en les etapes pre i postoperatòria, fins a l’alta mèdica del pacient fora de l’ hospital i per a continuar amb la seua rehabilitació integral.

Segons ha destacat el Dr. Francisco Tarazona, de la Unitat de Geriatria del cen-tre alzireny, “es feia necessària l’organització d’unes jornades autonòmiques d’estes característiques que ens permeten intercanviar informació entre centres sanitaris i dissenyar guies clíniques i protocols conjunts que ens ajuden a ho-mogeneïtzar les cures que s’ofereixen en els hospitals públics valencians als pacients ingressats per esta patologia “.

Cal destacar, en este sentit, que l’abordatge integral de la fractura de maluc “es-tà aconseguint resultats molt importants en els centres hospitalaris on s’aplica, cosa que es tradueix en un augment de la recuperació funcional del pacient i en una disminució de la mortalitat associada a esta patologia”, ha assenyalat el Dr. Tarazona.

Així, a l’Hospital d’Alzira, este tipus d’abordatge està contribuint a que el 70% dels pacients operats de fractura de maluc abandonie l’hospital, després de rebre l’alta, pel seu propi peu, mentre que, als sis mesos de la intervenció, el 80% dels pacients operats ha recuperat ja la capacitat de caminar.

A més, els centres hospitalaris en què es realitza una atenció integral d’este ti-pus de pacients, la mortalitat hospitalària associada a esta patologia es redueix pràcticament a la meitat, passant del 5-6% dels casos al 2,5-3%.

Fractura de maluc

La fractura de maluc és una de les complicacions més greus de l’osteoporosi. Es calcula que, a Espanya, es produeixen entre 50.000 i 60.000 fractures de maluc a l’any.

Es tracta d’una patologia que afecta pacients cada vegada més grans, amb una gran comorbiditat (és a dir, que pateixen dues o més trastorns o malalties), múl-tiples tractaments farmacològics i freqüentment amb antecedents de demència o deteriorament funcional.

“Per tot això és tan important que l’abordatge quirúrgic d’esta patologia vaja acompanyat d’una atenció geriàtrica coordinada, cosa que redueix la taxa de complicacions clíniques i redunda positivament en una reducció de la discapa-citat associada a la fractura de maluc que, sovint, deriva en un important pro-blema social”, ha conclòs el Dr. Tarazona.

Deixa el teu comentari