L’Hospital Universitari de la Ribera aborda l’atenció continuada en el pacient oncològic

II Jornada d’Actualització en Oncologia per a Atenció Primària

La major esperança de vida i les altes taxes de supervivència faran que este tipus de pacient siga subsidiari de nombroses cures en el futur

Més de 70 professionals d’Atenció Primària i Atenció Especialitzada del Departament de Salut de la Ribera, s’han reunit hui a l’Hospital d’Alzira, amb la finalitat d’actualitzar els seus coneixements sobre les cures continuades al pacient oncològic.

Ho han fet en la II Jornada d’Actualització en Oncologia per a Atenció Primària, que s’ha celebrat en la doble modalitat d’assistència presencial i telemàtica i seguint les mesures de prevenció necessàries.

L’objectiu d’esta Jornada, que ha estat inaugurada per la gerent del Departament de Salut de la Ribera, Dra. Liliana Fuster, i els directors mèdics Dr. José Manuel Soler i Dr. Juan Manuel Campos, ha sigut el de formar als assistents en tots els aspectes que implica l’atenció i tractament del pacient oncològic i crear xarxes d’informació i suport mutu entre els professionals dels centres de salut i els especialistes hospitalaris.

Segons ha destacat la Dra. Fuster, “l’organització d’este tipus de jornades és necessària si volem crear sinergies entre nivells assistencials que ens permeten optimitzar l’atenció que prestem al pacient oncològic, més tenint en compte que la major esperança de vida en la població i les altes taxes de supervivència que s’estan aconseguint faran que este tipus de pacient siga subsidiari de nombroses cures de salut en el futur”.

Així, es tracta de pacients que han de ser atesos i, segons els casos, assistits en els símptomes derivats del tumor i de la toxicitat dels tractaments; se’ls ha d’oferir assistència pal·liativa en l’etapa final de la malaltia, o se’ls ha de solucionar els problemes específics de salut que vagen sorgint per la seua llarga supervivència.

“Això només pot fer-se amb el concurs necessari dels professionals de l’Atenció Primària que són, a més, els que millor coneixen al pacient i les seues circumstàncies familiars i els que més pròxims estan a ell”, ha assenyalat la Dra. Fuster. 

D’esta manera, els assistents a la Jornada han debatut sobre el paper dels diferents mètodes diagnòstics, com els marcadors tumorals, la utilització del PET (Tomografia per Emissió de Positrons) o el paper de l’Anatomia Patològica, i s’han familiaritzat amb aspectes com la vacunació, la nutrició o l’exercici i l’ús de tècniques de relaxació en la cura del pacient oncològic.

També han pogut posar-se al dia de tots els aspectes relacionats amb el càncer ginecològic, el segon en incidència en dones i el tercer en mortalitat femenina. I han abordat la importància de crear vies de comunicació fluides entre els diferents professionals que s’ocupen del pacient oncològic, des de la detecció de la malaltia fins a l’atenció continuada d’esta. 

Deixa el teu comentari