L’ICAV, primer Col·legi d’Advocats que habilita sales per a televistas

Després de la implantació, per part de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Comunitat Valenciana, del sistema de vídeo conferencia CISCO WEBEX MEETINGS, per a la realització de televistas, (vistes orals celebrades mitjançant videoconferència), l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València s’ha posat en marxa i ha preparat diverses sales amb ordinadors de taula i càmera web per a aquells col·legiats i col·legiades que no tinguen possibilitat de realitzar les televistas des del seu despatx.


Aquestes sales, disposades amb la finalitat d’ajudar en tot el possible als col·legiats i col·legiades, compten amb un ordinador de taula al qual s’ha incorporat càmera web. Tot això amb l’objectiu d’atendre els supòsits que es puguen plantejar en què algun company o companya tinguera dificultats tècniques o impossibilitat de poder dur a terme una televista des del seu despatx pel sistema WEBEX, podent d’aquesta manera, fer-ho des de la seu de l’ICAV. Un servei, a la disposició dels col·legiats/-as ICAV del qual també podran gaudir des de les delegacions distribuïdes per tota la província, al llarg d’aquesta setmana.

Els Jutjats i Tribunals de l’Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana ja disposen de la plataforma habilitada per la Conselleria per a realitzar les televistas, CISCO WEBEX MEETINGS.

Comenta la notícia