L’IVAJ convoca ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut d’àmbit autonòmic

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha convocat les ajudes a les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d’actuació en la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament d’activitats de caràcter social i de voluntariat durant l’any 2019.

La resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) estableix que tindran un import global màxim de 500.000 euros que anirà destinat al finançament del Programa General d’Activitats 2019 d’associacions i entitats, d’acord amb les bases reguladores de la concessió d’ajudes en matèria de joventut de la vicepresidència i conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Per a optar a les ajudes, s’ha d’acreditar la implantació territorial de l’entitat en, almenys, 15 localitats de dues províncies de la Comunitat Valenciana, que serà expedida pel respectiu ajuntament, pel consell local de la joventut corresponent o pel Consell Valencià de la Joventut, així com una declaració responsable d’haver realitzat en aqueixa localitat, com a mínim, una activitat de les subvencionables en la present convocatòria durant 2018, signada pel representant legal de l’entitat.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es realitzen amb el model d’instància annex a la resolució que estarà també a la disposició de les associacions i entitats sol·licitants en les seus de l’Institut Valencià de la Joventut a Alacant, Rambla de Méndez Núñez, 41, Torre de la Generalitat; a Castelló al carrer dels Orfebres Santalínea, 2, i a València, al carrer de l’Hospital, 11, o bé es podrà accedir al mateix a través de la pàgina web de l’Institut Valencià de la Joventut:
consultar ací.

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, és a dir fins al 26 d’abril.

Deixa el teu comentari