Manifest pel 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB+

Aprovada pel plenari de  l’ajuntament el dia 30 de juny per tots els grups amb el vot negatiu del partit polític d’extrema dreta.

És necessari el reconeixement a tots aquells sectors vinculats a les lluites socials, per ser els i les màximes responsables de que ara mateix existisquen certs drets reconeguts a les persones LGTB+ i l’existència d’iniciatives de les diverses administracions, des de l’àmbit municipal a l’europeu que tenen com a objectiu un compromís amb la lluita col·lectiva per la igualtat i la llibertat de tota la ciutadania. 

Aquesta Llei pretén superar la històrica invisibilitat i falta de reconeixement dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, transgènere i intersexuals. La  mateixa atén i respecta totes les identitats possibles, atès que el col·lectiu LGTB+ no és un tot homogeni. Hi realitats diferents i situacions diferents. Convé tenir present l’especial vulnerabilitat de les persones LGTB+ d’avançada edat, o les persones migrades o sol·licitants d’asil, les que estan privades de llibertat, les que es dediquen al treball sexual, les menors i adolescents, les persones víctimes de discriminació múltiple, com les dones transsexuals i transgènere, o les persones bisexuals, invisibilitzades fins a la data. 

Per això, aquest any la Federació Estatal LGTB ha declarat el 2020 com a any temàtic “Dones LTB: Sororidad i Feminisme”, per visibilitzar la realitat d’aquestes dones i denunciar l’opressió de gènere que viuen degut a la suma de discriminacions que pateixen per ser, a més de dones, part del col·lectiu LGTB+ i estar exposades tant a el masclisme i la misogínia com a la lesbofòbia, transfòbia i bifòbia. 

Des de les institucions hem de seguir treballant en favor de la igualtat legal, social i de facto entre totes les persones. Cal impedir que les conviccions morals o ideològiques individuals seguisquen posant entrebancs l’avanç de la igualtat, que és el camí de la democràcia. Tot i que la igualtat legal és ja una realitat generalitzada, la igualtat social i real del col·lectiu LGTB+ és encara una assignatura pendent que cal abordar amb urgència i decisió. És precisament ara quan els governs han de mantenir ferms en l’estat de dret i els drets humans. Igualment, cal seguir denunciant que encara a dia de hui, més de 70 països tenen legislacions que persegueixen a les persones LGTB+ i que en 10 d’ells se les condemna a mort. Reiterem la importància de denunciar aquesta situació i de lluitar pels drets de totes les persones, des de la perspectiva que la lluita pels drets LGTB+ és la lluita pels drets humans. 

Els municipis són els espais més propers a la ciutadania, els quals juguen un paper fonamental en la visiblització del col·lectiu LGTB+, sent un referent d’integració i lluita contra la discriminació. Per això és necessari el nostre compromís en donar resposta a la població LGTB+ en tot allò que siga de la nostra competència. 

Perquè LGTBfòbia, lluny de desaparéixer, continua manifestant-se en aules, llars, els centres d’oci i de treball, als esports, i fins i tot, a les administracions i serveis públics. 

Aquestes actituds, com veiem, són més acusades en temps de crisi sanitària, econòmica i social, on els drets de totes les persones, i especialment, les més estigmatitzades socialment, són vulnerats de manera constant. De nou, aquest 28 de juny, és necessari un suport explícit a les demandes i necessitats de la població LGTB+. 

Per tant, si bé cal reconéixer l’existència d’iniciatives de les diverses administracions, de les municipals a la Generalitat, l’Estat o la Unió Europea, que tenen com a objectiu un compromís amb la lluita col·lectiva per la igualtat i la llibertat de tota la ciutadania, és cert que encara queda molt de trajecte per arribar a ser una societat on no es produisca cap tipus de discriminació per motiu de sexe, identitat de gènere o orientació sexual. Celebrem els avanços, sense oblidar que queda molt de camí per recórrer. 

Per tot això, presentem al Ple de l’Ajuntament d’Alzira la proposa d’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Realitzar una denúncia explícita contra l’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia, així com expressar un compromís concís d’engegada de mesures per a eradicar aquesta xacra social. Com a mostra pública i visible, amb motiu del 28 de juny penjarem al balcó de l’ajuntament la bandera arc iris del moviment LGTB+. 

SEGON.- Continuar treballant i posant en marxa mesures des de l’Ajuntament per promoure el respecte i eradicar aquesta xacra social. 

TERCER.- Reivindicar una educació pública, laica, de qualitat i que atenga a la diversitat com a requisit per a crear un espai educatiu on imperen els valors democràtics i de tolerància, on s’incloga la defensa de la diversitat familiar i la lluita contra qualsevol tipus de discriminació que puguen patir les famílies homoparentals, tant material com simbòlica. 

QUART.- Expressar un compromís efectiu contra les retallades socials, especialment la prevenció i el tractament del VIH. 

CINQUÉ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat la despatologització de les identitats trans i intersexuals, sense que els drets sexuals i sanitaris d’aquestes persones es vegen perjudicats. 

SISÉ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat l’aprovació de la Llei integral LGTBI+ que incloga la prohibició de les anomenades teràpies de reversió i que siga efectiva per a eradicar totes les formes de discriminació cap a les persones transsexuals en tots els àmbits. 

SETÉ.- Instar al govern de la Generalitat i d’Espanya, a impulsar i enfortir un marc integral legislatiu i polític que eradique els discursos i els delictes d’odi per a garantir la protecció dels drets i llibertats de totes les persones, amb independència de les seues circumstàncies personals o socials, i sobre tot incidint en grups d’especial protecció. 

VUITÉ.- Aquesta moció es farà arribar als grups polítics de les Corts Valencianes, a la Presidència del Govern central i al Ministeri d’Igualtat.

Deixa el teu comentari