Marzà: ‘Invertim en talent científic com el de Belén Franch per a millorar la vida de les valencianes i els valencians’

La Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport ha publicat la resolució provisional del personal investigador beneficiari de les modalitats 1 i 2 de retorn de talent científic i la resolució definitiva de les modalitats 3 i 4 de retenció de talent científic mitjançant el pla GenT.

En aquesta primera convocatòria del programa Generació Talent hi ha 40 investigadors i investigadores beneficiaris, 25 dels quals suposen retorn de talent científic i 15 més suposen retenció de talent científic en les nostres terres.

Per a fer efectiu aquest pla, s’han destinat 4,1 milions d’euros del pressupost 2018 i per al pressupost 2019 ja s’han previst 4,8 milions d’euros més per a publicar la nova convocatòria el gener de l’any que ve.

El conseller d’Educació, Investigació Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha destacat que “invertim en el talent de científics com Belén Franch per a millorar la vida de les valencianes i dels valencians. El resultat d’aquesta primera convocatòria ha sigut magnífic. Comptem amb noms de primer nivell internacional que han optat per tornar a les nostres terres per a contribuir al nostre progrés científic, industrial, econòmic i social”.

L’objectiu del pla GenT és donar suport i atraure personal investigador amb talent per a potenciar el progrés científic, industrial, econòmic i social del territori valencià. Els contractes tenen per finalitat tres objectius: elevar el nivell d’excel·lència investigadora del sistema valencià, afavorir la incorporació de persones investigadores d’elevat prestigi i projecció internacional a les universitats públiques i centres d’investigació, i incrementar el volum de fons europeus d’investigació.

Resolució provisional de les modalitats 1 i 2

Un total de 25 han sigut les persones que han sigut seleccionades per a les modalitats de retorn de talent científic. 17 d’aquestes corresponen a la modalitat 1 de personal investigador doctor d’excel·lència per al desenvolupament de projectes d’I+D+i al territori valencià; i les altres 8 són investigadors i investigadores de la modalitat 2 de contractes per a doctors i doctores amb experiència internacional.

L’avaluació de sol·licitants en aquestes modalitats s’ha dut a terme mitjançant una comissió avaluadora de l’Agència Estatal d’Investigació.

Investigadors i investigadores de reconeixement internacional i nascuts en poblacions com Corbera, Sax, Benifaió, Castelló de la Plana, València, Novelda o Elx tornen a terres valencianes mitjançant el pla GenT.

Marzà ha explicat que “dels candidats i candidates a les modalitats de retorn de talent, la màxima puntuació l’han obtinguda en els dos casos dones científiques i valencianes d’origen” i ha afegit: “Totes les persones que han demanat les ajudes en aquestes dues modalitats havien mantingut sempre algun tipus de lligam professional al territori valencià, fora perquè van estudiar ací, per l’assistència a seminaris o per la participació en projectes amb equips internacionals, per posar alguns exemples”.

En aquest sentit, la màxima puntuació de la modalitat 1 l’ha obtinguda la investigadora Belén Franch, nascuda a Corbera, actualment professora de la Universitat de Maryland, col·laboradora de la NASA, i que a més recentment la va reconéixer amb la Medal of Honor for Early Career Achievement. Franch hi ha optat per a desenvolupar el seu treball en Ciències Tècniques i Mediambientals a la Universitat de València.

Un altre exemple d’aquesta modalitat és Fernando Tomás, natural de Sax, que actualment exerceix al laboratori de Zones Àrides i Canvi Global de la URJC i que ha triat el centre de Biociències i Biotecnologia de la Universitat d’Alacant.

Pel que fa a la modalitat 2, la màxima puntuació l’ha obtinguda Maria Moreno, originària de València, actualment professora a la Universitat de Goettingen i que s’incorpora a l’àrea de Ciències Físiques de l’Institut de Física Corpuscular (IFIC), un centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques i de la Universitat de València dedicat a la investigació en Física Nuclear, de Partícules i d’Astropartícules i a les seues aplicacions tant en Física Mèdica com en altres camps de la Ciència i la Tecnologia.

És també el cas de Manuel Francisco Dolz, que va nàixer a Castelló de la Plana i que actualment treballa al Departament de Ciències de la Computació de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat Carlos III i que s’incorpora a l’àrea de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació de l’UJI.

Les candidates i els candidats beneficiaris de les ajudes de les modalitats 1 i 2 de retorn de talent tenen fins al 18 de desembre per a acceptar o renunciar als contractes mitjançant el pla GenT. Les persones que hi accepten s’incorporaran als seus equips científics valencians a partir de l’1 de gener.

Respecte a les característiques de la modalitat 1 de contractes per a personal investigador doctor d’excel·lència per al desenvolupament de projectes d’I+D+i al territori valencià, es tracta de doctors i doctores amb experiència contrastada en centres de prestigi internacional.

L’ajuda està fixada en quatre anys, prorrogables a dos anys més, i el contracte anual és d’un màxim de 70.000 euros.

A més, cada persona beneficiària disposarà d’una ajuda per part d’Educació de fins a 50.000 euros anuals per a la contractació de personal tècnic associat al projecte, així com per a diverses despeses que es generen del desenvolupament de la investigació.

Pel que fa a la modalitat 2 de contractes per a doctors i doctores amb experiència internacional, es correspon amb doctors i doctores que ara mateix estan treballant en centres estrangers de prestigi internacional. Amb l’atracció del seu talent impulsaran la seua carrera investigadora en universitats i centres d’investigació valencians.

L’ajuda està fixada en quatre anys, prorrogables a dos anys més, i el contracte anual serà d’un màxim de 55.000 euros. Addicionalment, l’investigador o investigadora disposarà d’una ajuda destinada a finançar diversos conceptes de despeses del grup d’investigació de referència en què s’integre, la qual tindrà un límit màxim anual de 25.000 euros i la finançarà Educació.

Resolució definitiva de les modalitats 3 i 4

Pel que fa a les modalitats 3 i 4 per a retindre talent científic, se n’han beneficiat tots els candidats i candidates presentats.

Respecte als contractes per a joves doctors i doctores que desenvolupen projectes per al sector empresarial valencià, se n’han beneficiat 2 persones i pel que fa als contractes per a la formació de doctors i doctores en empreses valencianes, se n’han beneficiat 15 persones.

Els contractes per a joves doctors i doctores que desenvolupen projectes per al sector empresarial valencià estan dissenyats per a persones menors de 35 anys que hagen fet estades postdoctorals en centres d’investigació de prestigi internacional.

Se n’ha afavorit la contractació per part de centres d’investigació i universitats valencianes per al desenvolupament d’un projecte de transferència tecnològica en empreses valencianes.

A més, les persones beneficiàries comptaran amb la tutorització de la persona investigadora principal del projecte. La durada de la subvenció serà de dos anys per un màxim de 40.000 euros anuals i el contracte el cofinançaran l’empresa i el centre d’investigació o la universitat implicats en cada cas.

Els contractes per a la formació de doctors i doctores en empreses valencianes promouen la contractació per part d’universitats públiques valencianes i dels centres d’investigació per a la realització de tesis doctorals vinculades a projectes d’investigació industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupen en empreses valencianes.

La durada de la subvenció serà de quatre anys i el contracte per part de les universitats i els centres d’investigació valencians serà, com a màxim, de 22.192,80 euros anuals per a cada una de les persones beneficiàries.

Així mateix, Educació complementa la subvenció per a cada beneficiari amb 2.400 euros com a màxim per a la realització d’estades en entitats d’I+D+i, així com de 1.500 euros més per a finançar les despeses de matrícula en l’ensenyament de doctorat en una universitat pública valenciana.

Compartir Marzà: “Invertim en talent científic com el de Belén Franch per a millorar la vida de les valencianes i els valencians” Compartir Marzà: “Invertim en talent científic com el de Belén Franch per a millorar la vida de les valencianes i els valencians” Compartir Marzà: “Invertim en talent científic com el de Belén Franch per a millorar la vida de les valencianes i els valencians” C

Deixa el teu comentari