Més d’1,8 milions d’euros de superàvit a Almussafes que es destinaran a IFS

El superàvit de 2018 farà que Almussafes puga invertir en 14 inversions financerament sostenibles. 

El ple ordinari de l’Ajuntament d’Almussafes va aprovar destinar el superàvit municipal de 2018, que ascendeix a 1,8 milions d’euros, a inversions financerament sostenibles (IFS). El compliment dels compromisos d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i sostre de despesa donen via lliure a l’executiu local per a invertir aquest romanent en actuacions que tinguen una vida útil superior a cinc anys, no produïsquen despeses de manteniment, independentment de les que es deriven de la seua reparació i conservació per l’ús, i no generen ingressos de cap mena, tal com marca la llei.

L’equip de govern ha establit una llista que inclou un total de 14 projectes, que s’aniran desenvolupant tant en els últims mesos de 2019 com al llarg de 2020. Tal com ha avançat l’Ajuntament, previsiblement començaran a executar-se primer aquelles inversions que precisen un menor pressupost, atés que en ser menys complexes permeten també una major agilitat. Posteriorment, ja entrats de ple en el pròxim any, arrancaran aquelles obres que requereixen un procés d’elaboració i adjudicació més llarg.

La substitució del sistema de climatització del Centre Cultural, per a la qual s’han reservat 658.500 euros, serà la intervenció a la qual es destinarà una major part del superàvit. A continuació, se situa l’última fase de reforma de les Piscines Municipals, amb 637.000 euros assignats, import al qual se sumarà en el pressupost de 2020 la quantitat restant necessària per a fer front al projecte. Posteriorment, també apareixen en els crèdits extraordinaris concedits la instal·lació de lluminàries led en el polígon industrial, amb un pressupost de 106.097 euros, i l’aportació municipal per a finançar la renovació del pati de la Casa Ayora, que ascendeix a 85.000 euros.

Deixa el teu comentari