Més del 63% de les persones ateses per Creu Roja en 2020 a la Comunitat Valenciana van ser dones

La crisi social i econòmica generada per la pandèmia de la COVID-19 està afectant en major mesura a les dones ja que són elles les que han patit amb major intensitat la destrucció de l’ocupació perquè els sectors que més estan patint la crisi, com l’hostaleria i el comerç, estan àmpliament feminitzats.

Per a commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, Creu Roja Joventut llança la campanya ‘Entrellaçades per la Sororitat’ per a continuar avançant en la igualtat de gènere, visibilitzar a les dones i reconéixer el seu paper en la societat.

La desigualtat de gènere està en la base de la discriminació que pateixen les dones pel mer fet de ser-ho i es manifesta de múltiples formes: pobresa i exclusió, precarietat laboral, bretxa salarial i de pensions, falta d’oportunitats o vulneracions de drets, com les agressions sexuals o la violència de gènere.

La desigualtat de gènere provoca majors nivells de pobresa i exclusió social i s’evidencia en dades: un 63,20% de les persones ateses per l’organització humanitària a la Comunitat Valenciana són dones (81.797), un percentatge una mica més baix que a nivell estatal (67%).

En total, durant 2020, Creu Roja va atendre a la Comunitat Valenciana a 6.016 dones en el programa específic d’Atenció a Dones en Dificultat Social, dada que a nivell estatal va superar les 30.000 dones.

D’altra banda, les conseqüències de la pandèmia causada per la COVID-19 estan afectant a totes les persones, però està tenint un major impacte en les dones. En un avanç de les conclusions del Butlletí sobre la Vulnerabilitat Social núm. 24 de Creu Roja denominat ‘L’impacte de la COVID-19 en la població atesa per Creu Roja en el Programa RESPON’ i que es presentarà el pròxim 11 de març, les dades posen de manifest que existeix un impacte negatiu de gènere per la pandèmia, que es llig en totes les variables analitzades: les dones ateses en RESPONDE refereixen pitjors indicadors de salut, major afectació per la COVID-19, més desocupació, menys ERTES i menys ingressos que els homes.

A aquest major impacte, és necessari afegir la sobrecàrrega de treball que ha suposat per a les dones les tasques domèstiques i de cures durant el confinament. La corresponsabilitat entre els dos membres de la parella només es dóna, en el millor dels casos en el 29,4% (en la tasca més compartida: la cura de menors o dependents).

Finalment, cal subratllar l’impacte del confinament en la violència de gènere: el 1,7% de les dones ateses en el programa RESPON assenyala haver patit violència de gènere des de la declaració de l’Estat d’Alarma.

Intervenció general de Creu Roja amb les dones
En l’àmbit de l’ocupació, Creu Roja treballa des de la millora de les competències personals i professionals de les dones amb la finalitat d’augmentar la seua ocupabilitat.

En 2020, a nivell estatal, 65.410 dones van participar en projectes de formació i ocupació. De les dones que van participar en Itineraris d’Inserció, el 34% va aconseguir una ocupació, i el 54% es va formar en diferents àmbits per a la millora de la seua ocupabilitat.

A la Comunitat Valenciana 6.991 persones van ser ateses per Creu Roja en l’àmbit de l’ocupació i la formació, de les quals 4.410 (65,90%) van ser dones.

D’aqueixa xifra, 4.410 dones, un total de 746 (16,9%) van aconseguir incorporar-se al món laboral, la qual cosa suposa un 10,6% del total de persones ateses per Creu Roja a la Comunitat Valenciana en matèria d’ocupació.

Entre les accions que duu a terme Creu Roja amb dones i xiquetes des dels programes d’inclusió, moltes porten implícit l’objectiu de fomentar el seu apoderament, com els grups per a dones víctimes de violència de gènere que afavoreixen la seua recuperació emocional, la superació de la violència patida i la construcció de xarxes sòlides de suport mutu.

El suport a dones migrants cerca que aquestes construïsquen les seues pròpies xarxes i obtinguen eines per al lliure exercici dels seus drets.
Unes altres d’aquestes activitats amb dones són tallers d’autodefensa, d’autocura i sexualitat, formacions en igualtat d’oportunitats i per a la prevenció de violències masclistes, així com activitats d’oci i expressió d’emocions d’una forma lúdica.

També és significatiu el nombre de dones majors que van ser ateses per la Institució humanitària a la Comunitat Valenciana a través dels seus projectes en suport d’aquest col·lectiu, on, només des de l’àrea d’Intervenció Social es va prestar ajuda a un total de 26.689 dones, quasi un 73% del total de persones majors ateses.

Gran part d’aquesta labor es realitza gràcies a la participació del voluntariat, sent Creu Roja la major organització de voluntariat a Espanya amb més de 250.000 persones voluntàries (més de 25.600 d’elles a la Comunitat Valenciana), i el 60% d’elles són dones. L’Organització impulsa la perspectiva de gènere perquè siga present en la seua política organitzacional i en els seus programes i projectes, la qual cosa a més permet fer més eficaços les seues intervencions.

Entrellaçades per la Sororitat
Per a commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, Creu Roja Joventut llança la campanya ‘Entrellaçades per la sororitat’, amb la qual vol donar veu i destacar la necessitat de promoure la sororitat i la unió entre dones perquè existisquen xarxes de suport i solidaritat entre dones a favor de la igualtat en un context de desigualtat de gènere.

Creu Roja Joventut pretén destacar la situació de desequilibri i desigualtat que continuen vivint les dones i la necessitat de reforçar la corresponsabilitat, ja que, continuen percebent limitacions que haurien d’eliminar-se dins de l’evolució social natural, per a aconseguir una societat més equitativa.

Creu Roja Joventut promou la igualtat de gènere a través d’iniciatives de sensibilització i coeducació amb xiquets, xiquetes, adolescents i joves, així com amb persones educadores i famílies.

Deixa el teu comentari