Mig milió d’euros contribuiran a les millores del terme agrícola d’Alberic

L’Ajuntament d’Alberic segueix amb el desenvolupament del seu pla agrícola centrat en la millora dels vials i les infraestructures situades en el terme municipal, amb l’objectiu de beneficiar als agricultors que treballen les seues terres i viuen del sector primari

 Malgrat la complicada situació econòmica que es pot estar provocant per la crisi del Coronavirus, el consistori ha fet un treball de millora constant que ha provocat el rejoveniment del terme agrícola,  també ha sigut un any d’inversions importants en el terme municipal alberiquense

L’última de les inversions rebudes permetrà invertir en els pròxims mesos 137.000 euros que serviran per a executar la reparació i pavimentació del Camí de l’Alasquer, de la Vall i del Rollet. L’ajuda procedeix de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, que aportarà 82.300 euros, mentre que l’ajuntament alberiquense afegirà al voltant de 55.000 euros per a fer possible l’obra de millora

 A més, s’han desenvolupat diversos plans de contractació vinculats a la millora del terme municipal que han permés treballar a desenes de alberiquenses durant diversos mesos, sobretot centrats en el període estival en el qual l’activitat econòmica primària entra en un cert recés

Els treballs no s’han limitat a l’asfaltat de camins per a millorar l’accessibilitat dels agricultors fins als seus camps de collites, sinó que també s’han centrat en la neteja de camins i parcel·les, la reparació de vials, el desbrossament per a millorar la visibilitat o les podes i neteges de parcel·les agrícoles


L’aposta de l’equip de govern que comanda Toño Carratalá s’ha vist reforçada en els últims anys, quan percentualment la inversió ha augmentat un 100%

Deixa el teu comentari