Mitma transfereix més de 52,8M€ a la C.Valenciana per als programes d’ajuda del Pla Estatal d’Habitatge 2018- 2021

El Ministeri ja va ordenar avançar a les comunitats autònomes 346 milions d’euros per a ajudes del Pla Estatal d’Habitatge, mitjançant una transferència urgent i, a continuació, ja s’han transferit altres 100 milions d’euros

Les administracions autonòmiques tenen flexibilitat per a decidir l’import que destinaran als programes d’ajudes del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021.

Aquestes ajudes inclouen les del programa d’ajudes directes a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament, sense llar i especialment vulnerables, el programa per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID- 19 en els lloguers d’habitatge habitual, entre altres.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha transferit, de manera avançada, més de 446 milions d’euros a les Comunitats Autònomes i a les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla per a l’execució dels programes d’ajuda del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021. A la Comunitat Valenciana li han correspost 52.896.000€.

D’aquesta manera, en l’exercici 2020, l’import total a transferir pel Ministeri a les Comunitats Autònomes per a l’execució del Pla estatal d’Habitatge 2018-2021 ascendeix a 346.637.200 euros. D’aquest import, que ja ha sigut transferit de manera avançada, la Comunitat Valenciana ha rebut 41.496.000€.

D’acord amb el que s’estableix en la Disposició final novena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, addicionalment als 346 milions d’euros esmentats anteriorment s’ha autoritzat el *Mitma a disposar de 100 milions d’euros, amb càrrec al Fons de Contingència.

El criteri per al seu repartiment s’ha realitzat amb els mateixos percentatges que es van acordar en la Conferència Sectorial d’Habitatge, Urbanisme i Sòl, d’acord amb la següent taula, corresponent-li a la Comunitat Valenciana 11.400.000€.

Comenta la notícia