Mobilitat sostenible millora la fluïdesa de set encreuaments de València mitjançant la supressió de semàfors

El servici de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València ha procedit a la supressió dels semàfors de tres passos de vianants situats en el barri de Sant Pau, en la via de servici de l’avinguda de Manuel de Falla. Es tracta, concretament, dels encreuaments amb el carrer d’Eduardo Soler i Pérez, amb la plaça del Grup Parpalló i amb l’avinguda de Tamarindes.

Estos encreuaments se sumen als quatre del barri de Russafa -Literat Azorín amb Sueca, Cadis i Cuba, així com Sueca amb Puerto Rico-, en els quals el mes de març es van desinstal·lar els semàfors amb motiu de les Falles amb la intenció de mantindre’ls ja d’esta forma una vegada finalitzaren les festes.

La supressió dels semàfors en estos encreuaments pretén millorar la seguretat en uns encreuaments en els quals, tant el volum de trànsit motoritzat com l’escassa distància a cobrir per a travessar el carrer per part dels i de les vianants, suposava que la semaforització generara més perill per la freqüent falta de respecte al mateix i a la velocitat de circulació, que la mera presència de senyalització horitzontal. Ara, esta obliga els conductors i les conductores a extremar la precaució i, en el seu cas, a cedir el pas en els passos de vianants existents minimitzant les demores innecessàries tant de vianants com de vehicles.

A més, s’ha reforçat la pintura i s’han pintat, en el cas de la via de servici de Manuel de Falla, places de motos paral·leles als passos de vianants per a millorar la visibilitat d’estos. Des del Centre de Gestió de Trànsit es van realitzar els aforaments oportuns durant un dia laboral per a comprovar que, efectivament, la quantitat, tant de vianants com de vehicles, que circulen per estes interseccions, no impedixen la modificació semafòrica efectuada perquè no es creen situacions de perill.

Comenta la notícia