Mompó, demana que la Diputació sufrague les cotitzacions dels tècnics contractats a temps parcial pels ajuntaments xicotets

Diversos consistoris ja han sigut notificats perquè donen d’alta als professionals que van ser contractats en virtut de convenis de la Diputació amb diferents col·legis professionals


També ha instat que des de la corporació provincial es treballe per a possibilitar el reintegrament als ajuntaments de l’IVA practicat als professionals

El portaveu del Grup Popular en la Diputació de València, Vicente Mompó, ha reclamat que la corporació provincial es faça càrrec de les cotitzacions dels tècnics especialitzats que els ajuntaments de menys de 5.000 habitants van contractar en virtut dels convenis amb la Diputació des d’agost de 2016.

Els convenis de la Diputació amb diversos col·legis professionals van permetre a ajuntaments amb escassos recursos disposar a temps parcial de tècnics com a arquitectes o enginyers com a treballadors per compte propi.

No obstant això, la Tresoreria de la Seguretat Social va considerar que aquestes contractacions amagaven en realitat a «falsos autònoms» i finalment aquest criteri es va imposar en els tribunals a través de pronunciaments del Tribunal Suprem.

Aquestes resolucions han motivat que en els últims dies des de la Inspecció Provincial de Treball s’haja notificat a diversos ajuntaments perquè efectuen les corresponents sol·licituds d’alta, així com d’ingrés, davant la Tresoreria General de la Seguretat Social, relativa als citats professionals contractats.

Mompó ha indicat que en estes notificacions es fixa el termini per a comunicar la decisió de regularització abans del 15 de desembre d’enguany i el termini per a aportar el justificant de pagament de les liquidacions voluntàries abans del dia 15 de febrer de 2021.

El president provincial del PP de València ha recordat que «és sabut que els Ajuntaments objecte d’aquestes notificacions de requeriment són municipis xicotets que disposen de poca liquiditat en caixa per a fer front a pagaments d’aquesta naturalesa».

Aqueixa situació és encara més difícil si cap «tenint en compte les despeses extraordinàries que han hagut d’afrontar com a conseqüència de la conjuntura derivada de la pandèmia de coronavirus que ens assola».

El portaveu popular recorda que els Ajuntaments afectats «ho són en la mesura que han fet ús d’uns convenis plantejats des de la corporació provincial i ara hauran de fer front de manera imminent a uns pagaments que, segons el parer del Grup Popular, no els corresponen i els generen un perjudici».

A més, Mompó ha advertit que als professionals contractats i que han facturat pels seus serveis «els ajuntaments els han abonat el seu corresponent IVA practicant-los la retenció». Si ara es determina que aqueixos professionals han de tindre la consideració de treballadors per compte d’altri i no per compte propi «s’ha de reintegrar a les arques municipals els pagaments efectuats en concepte d’aquest Impost sobre el Valor Afegit».

Mompó, que ja ha presentat aquesta iniciativa pel registre de la corporació provincial, insisteix que a la llum d’aquests esdeveniments «la Diputació de València ha de crear una línia d’ajudes que permeta ser beneficiari d’aqueixes subvencions als Ajuntaments afectats per les regularitzacions i els pagaments de les liquidacions de les cotitzacions dels citats professionals».

I, d’altra banda, «els serveis de Cooperació i Assessorament Municipal de la Diputació han d’arbitrar mesures de suport que possibilite el reintegrament als Ajuntaments de l’IVA i les retencions

Deixa el teu comentari