Un quadern publicat per Reclam Editorial i escrit per Roger Pons i Pedro Domínguez intenta fer reflexionar l’alumnat sobre la crisi del clima i aportar ferramentes al professorat per tractar-ho a l’aula

Un quadern publicat per Reclam Editorial i escrit per Roger Pons i Pedro Domínguez intenta fer reflexionar l’alumnat sobre la crisi del clima i aportar ferramentes al professorat per tractar-ho a l’aula

“Què és això de l’emergència climàtica?. Quadern pràctica per a entendre i actuar…”. Eixe és el títol del llibret editat per Reclam Editorial baix l’autoria de Roger Pons i Pedro Domínguez i creat amb l’ànim d’ajudar l’alumnat més joves a conéixer a fons tant les causes com les conseqüències i les possibles solucions a la crisi climàtica […]