Conselleria es reuneix amb els 13 pobles afectats per la potabilitzadora.

La proposta de la conselleria presentada a la reunió es basa en la constitució de la comunitat d’usuaris de la ribera del Xúquer, formada per Ajuntaments i les comunitats de regans, amb la qual administrar en comú les aigües superficials i subterrànies que la confederació assigna.