El nou pou de la zona Tulell d’Alzira abastirà de reg per a les zones verdes d’aquesta zona

Quasi 63.000 m² de jardins i zones verdes.

Aquest és el nou pou de Tulell.

Des de la Regidoria de Gestió Urbanística, s’ha portat a terme la perforació d’un nou pou per a abastir aquesta zona d’Alzira, que servirà per a abastir d’aigua de reg a les zones verdes d’aquesta zona.

Aquesta mesura està dins d’un pla d’actuació dissenyat per fases per tal d’estalviar aigua de la potabilitzadora, que és de consum

Una altra de les mesures que també està duguen-se a terme, en relació a l’estalvi d’aigua és la sectorització en la xarxa d’aigua potable per tal de controlar i detectar les fugues que es puguen ocasionar i evitar així les pèrdues.

Deixa el teu comentari