Nova fase del Pla Integral d’Accessibilitat a Almussafes

Amb aquesta intervenció, s’eliminen les barreres arquitectòniques de vuit punts del nucli urbà.

El Pla Integral d’Accessibilitat aprovat per l’Ajuntament d’Almussafes en 2016 continua el seu desenvolupament amb una nova fase que contempla la intervenció en vuit noves localitzacions del casc urbà.

El consistori municipal ha iniciat una nova fase del seu Pla Integral d’Accessibilitat, el document dissenyat per experts de la Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Comunitat Valenciana i la Universitat Politècnica de València per a l’Ajuntament que serveix de guia per a les intervencions que es duen a terme en aquest àmbit.

En aquesta nova actuació urbanística, adjudicada a l’empresa local Gestión de Servicios Integrales Almussafes, S.L. per 37.085,52 euros, la durada del qual s’ha establit en 50 dies, s’estan millorant un total de vuit punts del nucli urbà, seleccionats sobre la base de diferents criteris.

S’estan eliminant dues barreres arquitectòniques en la Ronda Historiador Lluís Duart Alabarta, altres dos en el carrer Ausiàs March, una en els carrers Sueca i Literat Azorín, una en l’avinguda Paral·lel i una altra en la plaça Blasco Ibáñez.

En projecte integra la construcció de guals per a vianants a tres pendents, a més d’ampliar-se en algunes zones l’ample de les voreres mitjançant orelleres i respectant la continuació dels itineraris.

Per tal d’assegurar la correcta evacuació de les aigües pluvials, en el seu disseny se li està donant continuïtat a la rigola mitjançant un pas canalitzat sota la vorera.

Deixa el teu comentari