Novetats per a les dones en les ajudes a la promoció econòmica d’Alginet

Un any més, l’Ajuntament d’Alginet, a través de la Regidoria d’Ocupació, ha publicat la convocatòria d’ajudes a la promoció econòmica de la localitat.

L’objectiu d’aquesta convocatòria sempre ha sigut l’ajuda en la creació d’empreses i incentivar la contractació dels alginetins i alginetines.

Aquest 2021, les bases presenten una important novetat respecte a les dones alginetines, ja que es veuen beneficiades per la discriminació positiva.

Maria José Martínez, regidora d’Ocupació i de la Dona, comentava que “les dones són un col·lectiu discriminat i l’índex d’atur de les dones duplica, en qualsevol tram d’edat, a la dels hòmens. Amb aquestes dades, per a incentivar la contractació de dones s’ha creat aquesta xicoteta diferència, ja que des de la regidoria volem fer un canvi i volem apostar perquè les dones s’incorporen al mon laboral i tinguen una poqueta més d’oportunitat de la que tenen fins ara”

Així doncs, dins les despeses subvencionades la quantia màxima de l’ajuda per sol·licitud a emprenedors serà de 1.600 € que s’incrementarà en 300 € en el cas que l’emprenedora siga dona.
Respecte a les ajudes a la contractació, l’import màxim serà de 1.600 € que s’incrementarà en 300 € en el cas que la treballadora contractada siga dona.

Els nous emprenedors i emprenedores o les empreses que contracten a alginetins o alginetines, poden sol·licitar l’ajuda fins al 30 de setembre.

A aquesta subvenció es poden acollir, en el cas de ser nou emprenedor@, les persones desocupades inscrites en LABORA que inicien l’activitat com a autònoms, que no hagen estat d’alta en el RETA durant els 24 mesos immediatament anteriors, el sisé mes dels quals consecutiu d’alta tinga lloc entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2021, amb seu social o llicència d’activitat estiga a Alginet i compromís de mantenir l’activitat per compte propi durant un període mínim de 3 anys.

Respecte als alginetins o alginetines contractats per empreses, poden sol·licitar la subvenció les persones físiques o jurídiques que contracten persones desocupades inscrites en LABORA i empadronades en el municipi d’Alginet, amb caràcter temporal amb una duració mínima de 6 mesos o que el total acumulat de contractes successius siga de 6 mesos com a mínim, i el sisé mes dels quals de contractació tinga lloc entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2021, duració de la jornada setmanal siga com a mínim de 25 hores.

Des de la Regidoria d’Ocupació i de la Dona s’ha destinat una partida de 15.000 €, per a la subvenció.
Les despeses que se subvencionaran seran les despeses corresponents a les quotes d’autònom, segons la base mínima mensual de cotització durant els primers sis mesos, per cada treballador autònom donat d’alta i el sisé mes de la qual consecutiu d’alta, tinga lloc entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2021; també es consideraran les despeses corrents i de constitució de l’empresa (lloguer, llum, aigua, telèfon, assessoria, etc.), dels primers 6 mesos d’alta.

Així com les despeses corresponents a la contractació de treballadors desocupats durant els primers 6 mesos d’alta i el sisé mes de la qual tinga lloc entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2021.

Deixa el teu comentari