Oberta la convocatòria del Pla d’ajudes per al lloguer d’habitatge i ajudes al lloguer per a joves de Torrent

L’ajuntament, a través de Nous Espais, ofereix un servei d’informació prèvia i assessorament per a tramitar les sol·licituds d’ajuda

La Conselleria d’*Habitatge ha publicat les bases reguladores per a la concessió d’ajudes al lloguer d’habitatges i al lloguer per a joves, corresponents a la convocatòria de 2021, dins del pla estatal d’habitatges. L’objecte d’aquesta convocatòria és facilitar l’accés a l’habitatge a aquells sectors de població més vulnerables o amb escassos mitjans econòmics.
El termini de presentació de sol·licituds per a l’Ajuda de Lloguer i Ajuda Lloguer per a joves 2021 de la Generalitat Valenciana és del 10 de juny al 8 de juliol, tots dos inclusivament. La sol·licitud només es podrà realitzar de manera telemàtica, mitjançant l’ús de certificat digital o sistema de clau permanent, per la qual cosa, amb el doble objectiu de simplificar els procediments i augmentar l’eficiència en la tramitació de sol·licituds, l’Ajuntament de Torrent, a través de la seua empresa pública *Nous Espais, ofereix informació prèvia sobre les bases, així com assessorament en els tràmits per a facilitar l’accés de la ciutadania a aquest pla d’ajudes. Podran sol·licitar una ajuda econòmica per a pagar els rebuts de lloguer corresponents a aquest any 2021 les persones que siguen titulars d’un contracte d’arrendament i no superen en més de tres vegades l’indicador de renda (IPREM) -fins a un màxim del 50%, en grups d’especial atenció-. La quantia final de la subvenció vindrà determinada per les condicions d’ingressos i per la seua situació social respecte als considerats grups prioritaris. “Aquestes són unes ajudes directes per a persones amb escassos mitjans econòmics, per aqueix motiu des del consistori hem volgut donar una bona cobertura a aquest servei mitjançant la col·laboració tècnica de l’Oficina Pública d’Habitatge, de manera que es facilite els tràmits necessaris per a presentar la sol·licitud”, ha assenyalat Francisco José Arnau, regidor d’Habitatge. En aquest sentit, el pla d’ajudes es dirigeix especialment a famílies nombroses i monoparentals, afectats per desnonament, víctimes de violència de gènere, persones amb diversitat funcional, en risc d’exclusió, o unitats de convivència amb tots els seus membres en situació de desocupació. També es tindrà en compte un límit per al preu del lloguer de l’habitatge, en funció de la zona.
L’horari d’atenció en Nous Espais serà de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores, i caldrà demanar cita en el telèfon 96 156 54 56. Convé recordar que actualment les dependències de Nous Espais, en concret l’Oficina Pública d’Habitatge, han sigut traslladades a l’edifici de la Cambra Agrària, entrada per carrer Albal núm. 22. La informació relativa a aquestes convocatòries, així com la documentació necessària que hauran d’acompanyar tots aquells que desitgen sol·licitar aquesta ajuda, està disponible en la web de *Nous *Espais,
www.nousespais.es

Deixa el teu comentari